Informacja o obligacjach

INFROMACJA O WYEMITOWANIU OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH PRZEZ MIEJSKIE WODOCIĄGI I OCZYSZCZALNIĘ SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GRUDZIĄDZU PRZY UL. MICKIEWICZA 28/30

Zgodnie z art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. 2018.483 tj. z dnia 2018.03.06)  informujemy, iż w dniu 30 grudnia 2019 roku Spółka Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. wyemitowała obligacje przychodowe o łącznej wartości 63 178 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).

W ramach Programu Emisji Obligacji zostały wyemitowane następujące serie:

Obligacje Serii A19 zostały wyemitowane na finansowanie oraz refinansowanie kosztów Przedsięwzięcia w odniesieniu do projektu inwestycyjnego polegającego na modernizacji
i rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej będącej w posiadaniu Spółki, w tym realizacji zadań ujętych w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu na lata 2018-2021, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Grudziądza Nr XLVIII/17/18 z dnia 28 lutego 2018 roku.

Wartość obligacji transzy A wynosi 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych).

Obligacje Serii o numerach: B19, C19, D19, E19, F19, G19, H19, I19, J19, K19, L19, M19 zostały wyemitowane na finansowanie kosztów Przedsięwzięcia w odniesieniu do projektu inwestycyjnego w postaci zakupu infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych od Gminy Miejskiej Grudziądz.

Wartość obligacji transzy B wynosi 59 178 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).

Łączna wysokość zadłużenia z tytułu obligacji wynosi 63 178 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).

Aktualizacja z dnia 20.10.2020r.

INFORMACJA O WYEMITOWANIU OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ MIEJSKIE WODOCIĄGI I OCZYSZCZALNIA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GRUDZIĄDZU

Zgodnie z art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j.: Dz. U. 2018 r. poz. 483) informujemy, iż w dniu 30 grudnia 2019 roku Spółka Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. („Emitent”) wyemitowała obligacje przychodowe o łącznej wartości 63 178 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).

W ramach Programu Emisji Obligacji zostały wyemitowane następujące serie:

Obligacje Serii A19 zostały wyemitowane na finansowanie oraz refinansowanie kosztów Przedsięwzięcia w odniesieniu do projektu inwestycyjnego polegającego na modernizacji
i rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej będącej w posiadaniu Spółki, w tym realizacji zadań ujętych w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu na lata 2018-2021, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Grudziądza Nr XLVIII/17/18 z dnia 28 lutego 2018 roku- zakupów, inwestycji i wydatków związanych z modernizacją i rozbudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, związanych z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych lub przystosowaniem się do klimatu i odpornością na jego zmiany, zgodnie z Green Bond Framework dostępną na stronie internetowej Emitenta, pozytywnie zweryfikowaną w formie niezależnej opinii eksperckiej (Second Party Opinion) pod kątem zgodności z Green Bond Principles 2018.

Wartość obligacji transzy A wynosi 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych).

Obligacje Serii o numerach: B19, C19, D19, E19, F19, G19, H19, I19, J19, K19, L19, M19 zostały wyemitowane na finansowanie kosztów Przedsięwzięcia w odniesieniu do projektu inwestycyjnego w postaci zakupu infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych od Gminy Miejskiej Grudziądz - zakupów, inwestycji i wydatków związanych z systemem kanalizacji deszczowej zakupione od Gminy Miasta Grudziądza w dniu 20 grudnia 2019 r., związanych z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych lub przystosowaniem się do klimatu i odpornością na jego zmiany, zgodnie z Green Bond Framework dostępną na stronie internetowej Emitenta, pozytywnie zweryfikowaną w formie niezależnej opinii eksperckiej (Second Party Opinion) pod kątem zgodności z Green Bond Principles 2018.

Wartość obligacji transzy B wynosi 59 178 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).

Aktualizacja z dnia 02.01.2023r.

INFORMACJA O WYKUPIE WYEMITOWANYCH OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ MIEJSKIE WODOCIĄGI I OCZYSZCZALNIA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GRUDZIĄDZU W CELU ICH UMORZENIA

Spółka Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. ("Emitent") w dniu 28 grudnia 2022 r. wykupiła Obligacje Serii o numerach: B19, C19, D19, E19, F19, G19, H19, I19, J19, K19 w celu ich umorzenia.

Łączna wysokość zadłużenia z tytułu obligacji wynosi 0 (zero) złotych.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Informacje o obligacjach [ 2 ]
DNV GL Eligibility Assessment OPINION - MWiO.pdf DNV GL Eligibility Assessment OPINION - MWiO.pdf 20-10-21 14:58 285.6KB DNV GL Eligibility Assessment OPINION - MWiO.pdf pobierz
MWiO Green Bond Framework.pdf MWiO Green Bond Framework.pdf 20-10-21 14:59 156.5KB MWiO Green Bond Framework.pdf pobierz
  • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail