PSZOK

ZASADY FUNKCJONOWANIA PSZOK ZAKURZEWO

Osoby chętne do skorzystania z PSZOK będą musiały wcześniej zarejestrować się telefonicznie. Rejestracji można dokonać codziennie pod nr telefonu 56-45-049-38, 56-45-049-29,  56-45-049-05 lub 56-45-048-86 w godzinach funkcjonowania Biura Obsługi Klienta, przy czym dostawa odpadów odbyć się będzie mogła w wolnym terminie, w dniach następnych po dokonaniu rejestracji.

Przy rejestracji mieszkaniec będzie proszony o podanie następujących danych:

- imię i nazwisko osoby uprawnionej do skorzystania z PSZOK

- adres zamieszkania, z którego pochodzą dostarczane odpady

- nr rejestracyjny pojazdu, którym dostarczane będą odpady

- ewentualne imię i nazwisko osoby, dowożącej odpady do PSZOK

- nr telefonu do kontaktu.

Mieszkańcu pamiętaj o:

- przestrzeganiu terminu (dzień oraz godzina przybycia) ustalonego podczas rejestracji,

- wcześniejszym posegregowaniu odpadów w miejscu ich wytworzenia,

- okazaniu pracownikowi PSZOK dokumentu tożsamości, który będzie zgodny z danymi podanymi przy rejestracji.

Osoby, które nie zastosują się do powyższych wymogów – nie zostaną przyjęte.

  • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail