Aktualności

Kanalizacja Tuszewo-Sadowo.

(2014-11-05)
Oferta dla właścicieli nieruchomości dot. podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej

W związku z wybudowaniem w Państwa rejonie sieci kanalizacji sanitarnej, chcielibyśmy przedstawić Państwu promocyjną ofertę przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Oferta skierowana jest dla klientów, którzy do 31.12.2014 r. złożą w MWiO stosowne zlecenia. Obejmuje ona rabat 50% na następujące prace:

-   Wykonanie projektu                                 było 530 zł      po rabacie 265 zł

-   Włączenie do sieci                                   było 220 zł      po rabacie 110 zł

-  Odbiór techniczny przyłącza                    było   50 zł      po rabacie   25 zł

-  Obsługa geodezyjna powykonawcza    było 330zł       po rabacie 165 zł

Do powyższych cen doliczyć należy podatek VAT wg obowiązujących stawek.

 

Ponadto oferujemy, iż w przypadku gdy do 31.12.2014 r. zdecydują się Państwo zlecić nam wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, oferujemy dodatkowo 15% rabatu na wszystkie prace związane z wybudowaniem przyłącza, a ponadto istnieje możliwość rozłożenia należności na dogodne raty, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Dodatkowo informujemy, iż zgodnie z aktualną Uchwałą Rady Miejskiej Grudziądza istnieje możliwość otrzymania z Urzędu Miejskiego dotacji na likwidację zbiornika bezodpływowego i przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Dotacja ustalana jest w wysokości 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 3.000 zł. W połączeniu z oferowanym przez nas 15% rabatem na wszystkie prace związane z wykonaniem przyłącza, istnieje możliwość zrefundowania do 75% kosztów.

W przypadku gdyby przedstawiona oferta spotkała się z Państwa zainteresowaniem, prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Sekcją Obsługi Technicznej przy ul. Mickiewicza 28/30, nr telefonu 56 45 04 927.

  • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail