Aktualności

PRZEDŁUŻENIE OFERTY ZWIĄZANEJ Z PRZYŁĄCZENIEM NIERUCHOMOŚCI DO KANALIZACJI W REJONIE SADOWO-TUSZEWO

(2015-01-20)

Oferta dla właścicieli nieruchomości     dotycząca przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej

W związku z wybudowaniem w Państwa rejonie sieci kanalizacji sanitarnej, chcielibyśmy poinformować Państwa o przedłużeniu terminu ważności promocyjnej oferty na usługi związanej z przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Oferta skierowana jest dla klientów, którzy do 30.06.2015r. złożą w MWiO stosowne zlecenia. Obejmuje ona rabat 50% na następujące prace:

-       Wykonanie projektu                                  było 530 zł      po rabacie 265 zł

-       Włączenie do sieci                                    było 220 zł      po rabacie 110 zł

-       Odbiór techniczny przyłącza                    było   50 zł      po rabacie   25 zł

-   Obsługa geodezyjna powykonawcza       było 330 zł      po rabacie 165 zł

Obsługa geodezyjna powykonawcza – rabat 50% udzielany jest wyłącznie w przypadku zlecenia wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej przez Dział Kanalizacji MWiO Sp. z o.o. przy kompleksowym wykonaniu przyłącza (rabat na obsługę geodezyjną powykonawczą nie obejmuje przyłączy, które zostały wykonane przez innego wykonawcę)

Do powyższych cen doliczyć należy podatek VAT wg obowiązujących stawek.

Ponadto oferujemy, iż w przypadku, gdy do 30.06.2015r. zdecydują się Państwo zlecić nam wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, oferujemy dodatkowo 15% rabatu na wszystkie prace związane z wybudowaniem przyłącza, a ponadto istnieje możliwość rozłożenia należności na dogodne raty, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Dodatkowo informujemy, iż zgodnie z aktualną Uchwałą Rady Miejskiej Grudziądza istnieje możliwość otrzymania z Urzędu Miejskiego dotacji na likwidację zbiornika bezodpływowego i przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Dotacja ustalana jest w wysokości 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 3.000 zł. W połączeniu z oferowanym przez nas 15% rabatem na wszystkie prace związane z wykonaniem przyłącza, istnieje możliwość zrefundowania do 75% kosztów.

W przypadku gdyby przedstawiona oferta spotkała się z Państwa zainteresowaniem, prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Sekcją Obsługi Technicznej przy ul. Mickiewicza 28/30, nr telefonu 56 45 04 927.

  • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail