Aktualności

SEMINARIUM W LABORATORIUM MWiO.

(2015-04-24)

W dniu 22.04.2015 na terenie Laboratorium Centralnego przy udziale około 50 słuchaczy z różnych laboratoriów (branży wod-kan) odbyło się seminarium pt. ”Analityka w Laboratorium”.  Podczas seminarium organizowanego przez Firmę HACH LANGE   w wystąpieniach poruszano aspekty zapewnienia jakości badań chemicznych i właściwości fizycznych, potwierdzenia jakości analiz w obszarze regulowanym prawnie. Przedstawione zostały również najnowsze rozwiązania w analizie elektrochemicznej oraz nowe systemy miareczkowania.Seminarium dla części elektrochemicznej poprowadził  Philippe Pons a dla części zapewnienia jakości badań poprowadziła Pani Joanna Tabara.Spotkania takie to  nie tylko cześć szkoleniowa ale także nieodzowne forum wymiany doświadczeń uczestników spotkania i prowadzących.

Dziękuję wszystkim za uczestnictwo

  • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail