Aktualności

Historyczna Oczyszczalnia i Przepompownia ścieków w Grudziądzu.

(2016-03-16)
Z początkiem roku 2015 Spółka Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia rozpoczęła remont historycznej mechanicznej oczyszczalni i przepompowni ścieków zlokalizowanej w podziemiach budynku przy ul. Curie – Skłodowskiej 10 w Grudziądzu. Prace były wykonywane siłami własnymi - przez służby MWiO – pracowników Działu Warsztatowo – Remontowego i trwały do grudnia 2015 r. Początki budowy obiektu sięgają 1906 roku. Poza przepompownią funkcjonującą przy wysokich stanach Wisły, kiedy odpływ ścieków nie mógł odbywać się grawitacyjne, w budynku zlokalizowano również mechaniczną oczyszczalnię ścieków, opartą na sicie Wurla – Rinscha z mechanicznym odbiorem skratek – czyli grubszych zanieczyszczeń, ze ścieków. Na owe czasy był to szczyt możliwości technicznych. Tak podczyszczony ściek kierowano kanałem wylotowym do Wisły. Oczyszczalnia ta funkcjonowała po niezbędnych przeróbkach do 1970 roku. Z czasem rolę starej przepompowni przejęła włączona do eksploatacji w 1992 r. przepompownia ścieków przy ul. Waryńskiego, niemniej jednak obiekt przy ul. Curie – Skłodowskiej był utrzymywany do momentu oddania do eksploatacji Oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, co miało miejsce w 2002 roku. Po tym czasie część nadziemna budynku została zaadaptowana na biura dla sekcji  odczytów i rozliczeń. W podziemiach obiektu nadal jednak znajdowały  się „zabytkowe” elementy mechaniczne, stare pompy i kraty. Rozpoczęte na początku 2015 r. prace miały na celu w pierwszym etapie uporządkowanie, oczyszczenie pomieszczeń oraz wypompowanie podsiąkającej wody. Następnie odnowiono i zaadaptowano pomieszczenia do głębokości ok. 10 m, ale wykop i niektóre obiekty sięgają nawet głębokości ok. 10 - 12 m.  Podjęto się także renowacji pozostałych po dawnej oczyszczalni i przepompowni urządzeń, dzięki czemu można przybliżyć zainteresowanym funkcjonalność zastosowanych wówczas rozwiązań  technicznych. Prace, zgodnie z założeniami trwały rok. Poza elementami ówczesnej infrastruktury technicznej w starej przepompowni można zobaczyć udostępnione przez jednego z pracowników eksponaty zaświadczające o historii Grudziądza, min. fragmenty naczyń ze znajdującej się w Rynku Restauracji – Hotelu Królewski Dwór, a także pozostałości naczyń z pierwszej „sieciówki”, sprzedającej jedzenie „na żetony”, jaka była zlokalizowana m.in. w Grudziądzu przy obecnej ul. Starej.

Wyremontowana, historyczna Przepompownia i Oczyszczalnia ścieków będzie udostępniania do zwiedzania raz w miesiącu. Po raz pierwszy w dniu 22.03.2016 r. z okazji obchodów Dnia Wody. Zapisy osób zainteresowanych będzie prowadzić od początku marca sekretariat Spółki pod numerem telefonu 56 45 04 901 oraz mailowo na adres:

Grupy zorganizowane z kolei będą przyjmowane w obustronnie uzgodnionym terminie po uprzednim dokonaniu stosownego zgłoszenia.

Ze względu na warunki techniczne obiektu zwiedzanie jest możliwe jedynie w małych grupach, w określonych godzinach, po uprzednim zgłoszeniu.

  • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail