Aktualności

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2017r.

(2016-12-07)

W związku z tym, iż Rada Miejska Grudziądza nie podjęła uchwały o zatwierdzeniu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, MWiO sp. z o.o. informuje, że taryfy zweryfikowane przez Prezydenta Grudziądza wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., na mocy art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 27 stycznia 2015r., poz. 139 i 1893)

Mając powyższe na uwadze, Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, działając na podstawie art. 24 ust. 9 ww. ustawy, ogłasza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy - Miasto Grudziądz na okres 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

"Prosimy zwrócić uwagę na nową składową opłaty abonamentowej - za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych."

 

Ceny i stawki publikujemy w zakładce Klient / Ceny wody i ścieków.

Szczegóły dotyczące opłat abonamentowych Klient/Opłaty abonamentowe

  • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail