Aktualności

Informacja

(2017-12-01)

Działając na podstawie art. 24 ust. 9a i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328, 1566) Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/124/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 listopada 2017 r., przedłużony został czas obowiązujących w 2017 roku taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wprowadzonych w życie na rok 2017 na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Szczegółowe informacje o wysokości cen i taryfowych stawek opłat znajdują się pod adresem  https://www.mwio.pl/main/ceny_wody_sciekow.html

  • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail