Aktualności

Informacja o zakończeniu realizacji unijnego Projektu

(2020-12-11)

Spółka Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia zakończyła realizację Projektu, dofinansowanego ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, pn.: „Modernizacja instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów poprzez dostawę i montaż instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie gm. Grudziądz”. Całkowita wartość Projektu wynosi 11 042 940,00 PLN, a dofinansowanie opiewa na kwotę 6 800 000,00 PLN.

Realizacja inwestycji polegała na wydłużeniu istniejącej linii sortowniczej o urządzenia służące do doczyszczania surowców wtórnych oraz odpadów pochodzących z mechanicznego ich przetwarzania. Na nową instalację składają się m.in.: rozrywarka worków, bufor załadowczy, kabina sortownicza, separator metali żelaznych i nieżelaznych, separator frakcji lekkiej, belownica oraz przenośniki taśmowe. Zastosowanie nowej instalacji przyczyni się do wprowadzenia racjonalnego systemu gospodarowania odpadami. Umożliwi również wzrost ilości surowców wtórnych przekazywanych do odzysku.

Wykonawcą zadania była niemiecka firma Eggersmann Anlagenbau GmbH, z którą podpisano umowę w lutym 2020 r. Mimo tego, że realizacja przedsięwzięcia przypadła w szczególnym okresie pandemii, wykonawcy udało się z sukcesem przeprowadzić cały proces produkcji maszyn, zrealizować dostawy i zakończyć prace bez większych przeszkód.

  • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail