Aktualności

Komunikat w sprawie badania jakości wody.

(2022-05-25)

Niniejszym informujemy, iż służby SANEPIDU w badaniu jakości wody w tzw. punkcie zgodności, zlokalizowanym na terenie Jednostki Straży Pożarnej przy ul. Strażackiej, stwierdziły obecność bakterii grupy coli w ilości 3 jtk/100 ml. Norma mówi o liczbie 0jtk/100 ml.

Jednostka Straży Pożarnej przy ul. Strażackiej jest jednym z punktów, w którym pobierana jest woda do badania jej jakości. Tych punktów na terenie miasta jest kilkanaście, ponieważ na terenie całego miasta woda podlega stałemu monitoringowi i kontroli jakości.

Próby do badań są pobierane zarówno przez służby naszego Akredytowanego Laboratorium Centralnego, jak i przez SANEPID zgodnie z przyjętym harmonogramem.

W tym tygodniu dokonywano również poboru prób w 15 innych punktach w mieście. W żadnym z punktów nie stwierdzono obecności bakterii.

Na tej podstawie uważamy, że zanieczyszczenie dotyczy terenu Jednostki Straży Pożarnej i najprawdopodobniej doszło do niego na odcinku instalacji wewnętrznej.

Z przyłącza, o którym mówimy, zasilana jest wyłącznie Jednostka Straży Pożarnej.

Zgodnie z zaleceniami SANEPIDU, konsumenci zaopatrywani w wodę z powyższego wodociągu mogą ją spożywać po uprzednim przegotowaniu.

Po otrzymaniu informacji z SANEPIDU podjęliśmy niezwłocznie czynności w zakresie płukania sieci w obrębie terenu Jednostki oraz działania związane z dezynfekcją sieci.

Ponadto nasze służby dokonały już ponownego poboru prób w Jednostce. Wyniki badań będą znane w weekend.

Dzisiaj, tj. w piątek 8 lipca SANEPID kolejny raz dokonał poboru wody we wskazanym punkcie w obecności kierownictwa naszego Akredytowanego Laboratorium Centralnego oraz kierownictwa Stacji Uzdatniania Wody.

Dodatkowo dokonano poboru wody w najbliższych punktach kontrolnych.

O wynikach tych badań będziemy Państwa informować.

Poniżej publikujemy oficjalny komunikat SANEPIDU w tej sprawie.

Treść komunikatu PSSE w Grudziądzu

  • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail