Aktualności

Zakończenie realizacji zadania

(2010-12-02)

Zakończenie realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodociągowych wykonanych z rur azbestowo-cementowych na osiedlu Tarpno, Strzemięcin, Mniszek w Grudziądzu”

W dniu 01.12.2010 r. została ukończona kolejna, po osiedlu Strzemięcin część modernizacji sieci wodociągowych wykonanych z rur azbestowo-cementowych. Wymianie uległa sieć wodociągowaw ulicy Paderewskiego. Prace modernizacyjne w ulicy Paderewskiego trwały od 1 czerwca 2010 r. do 30.10.2010 r. Wykonawcą robót jest firmaPETRO WodKan Sp. z o.o.z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7.

Przedmiotem zawartej umowy jest wymiana istniejących sieci wodociągowych o średnicy od 100 mm do 300 mm wykonanych z rur azbestowo – cementowych na sieci wodociągowe wykonane z rur PEo łącznej długości 4 766 m. Prace prowadzone będą w rejonie osiedli mieszkaniowych Tarpno, Strzemięcin, Mniszek.

Wartość inwestycji wyniesie2 505 814,04 zł netto, z czego 65 % zostanie dofinansowanez Regionalnego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W chwili obecnej trwają prace w ulicy Legionów. Modernizacja kolejnych sieci wodociągowychw ulicach Górnej i Przedniej na osiedlu Tarpno, w ulicach na osiedlu Mniszek – Kaszubska, Pomorska, Sportowców, Podhalańska, Kujawska i Mazurska oraz w ulicach na osiedlu Strzemięcin – Konopnickiej, Stefczyka i Reymonta zostanie zrealizowana do 30.12.2011 r.

Konieczność wymiany instalacji wykonanej z rur azbestowo-cementowych jest spowodowana widocznymi śladami korozji i perforacji, co powoduje, że nie zapewniają one całkowitej szczelności i pewności działania. Ponadto, charakteryzują się one dużym stopniem zużycia, co powodować może niekorzystne warunki hydrauliczne przyczyniając się do zbyt małej prędkości przepływu.

Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Paderewskiego została zrealizowana w ramach realizacji Projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu” realizowanego w ramach Działania 2.1. – Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej, którego głównym celem jest ochrona i poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013.

Wartość całkowita Projektu wynosi 20 113 680,60 zł w tym wydatki kwalifikowane w wysokości 16 485 223,44 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż 10 715 395,23 zł co stanowi nie więcej niż 65 % całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Termin realizacji projektu: III kwartał 2009 r. do IV kwartał 2012 r.

  • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail