Aktualności

Umowa na dokończenie robót budowlanych na Składowisku Odpadów w Zakurzewie

(2012-10-11)

PODPISANIE UMOWY

Dnia 4 października 2012 roku, w siedzibie Spółki Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia w Grudziądzu, podpisano umowę na realizację zamówienia pn.: „Dokończenie robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa obiektów technologicznych, magazynowych oraz socjalno – biurowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – część I”. Jest to już kolejna umowa realizowana w ramach, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projektu pn.: „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza”.

Wykonawcą zadania jest Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie. Wartość umowy opiewa na kwotę: 21 593 755,76 zł brutto. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca
jest zobowiązany dokończyć roboty budowlane zapoczątkowane przez poprzedniego Wykonawcę, który w toku trwania kontraktu ogłosił upadłość. Stopień zaawansowania robót wynosi obecnie około 12%, a termin na ich zrealizowanie to 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 62 262 803,70 PLN brutto, 51 035 085 PLN netto, z czego ok. 69,15% to pomoc z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako rekompensata za świadczenie usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami, co stanowić będzie kwotę  35 292 988,75PLN .

Celem Projektu jest wprowadzenie racjonalnego oraz perspektywicznego systemu gospodarowania odpadami na Składowisku w Zakurzewie.

  • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail