Aktualności

Informacja dotycząca porozumienia Gminy Grudziądz i Spółki Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia w Grudziądzu, dotyczącego realizacji zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grudziądz

(2012-11-07)

W związku ze znacznym wzrostem ilości kilometrów sieci, wielkością obszaru do obsługi oraz prawnymi uwarunkowaniami eksploatacji sieci współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Gmina Grudziądz od 1 stycznia 2013 roku będzie samodzielnie realizowała zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grudziądz.

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 17/09/2012 pomiędzy Gminą i Miejskimi Wodociągami, Gmina będzie zbiorczo kupować wodę na granicy sieci miejskich i gminnych, jak również zbiorczo rozliczać się ze ścieków odprowadzonych do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Porozumienie reguluje również kwestie obecnie zawartych umów mieszkańców gminy z Miejskimi Wodociągami, które wygasną z dniem 31/12/2012. O wygaśnięciu umów klienci zostaną poinformowani przez Spółkę MWiO, a w ślad za tym Gmina poinformuje mieszkańców o dalszym sposobie rozliczeń.

Głównym celem przejęcia przez Gminę Grudziądz  realizacji zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków dla mieszkańców gminy we własnym zakresie jest chęć ze strony Gminy do wprowadzenia kompleksowego rozwiązania kwestii eksploatacji sieci oraz jednolitych cen za usługi dla mieszkańców.

Realizacja obowiązków dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  jest jednym z podstawowych zadań samorządu gminnego, a zasady i formy w jakiej gmina będzie wykonywała zadanie własne w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej określa ustawa z 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej.

Przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  doprecyzowują odpowiedzialność gmin w tym zakresie.

UWAGA: niniejsze zmiany dotyczą wyłącznie mieszkańców gminy,  nie dotyczą w żaden sposób mieszkańców miasta.

  • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail