Aktualności

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2017r.

(2016-12-07)
W związku z tym, iż Rada Miejska Grudziądza nie podjęła uchwały o zatwierdzeniu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, MWiO sp. z o.o. informuje, że taryfy zweryfikowane przez Prezydenta Grudziądza wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.,...

Ćwiczenia pożarnicze Kompanii Odwodowej Powiatu Grudziądzkiego na terenie ZGO w Zakurzewie

(2016-10-11)
4 października na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie przeprowadzono ćwiczenia pożarnicze Kompanii Odwodowej Powiatu Grudziądzkiego.

Historyczna Oczyszczalnia i Przepompownia ścieków w Grudziądzu.

(2016-03-16)
Z początkiem roku 2015 Spółka Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia rozpoczęła remont historycznej mechanicznej oczyszczalni i przepompowni ścieków zlokalizowanej w podziemiach budynku przy ul. Curie – Skłodowskiej 10 w Grudziądzu. Prace były wykonywane siłami własnymi - przez służby MWiO – pracowników Działu Warsztatowo – Remontowego i trwały do grudnia 2015 r

Umowa na odbiór odpadów w 2016 roku.

(2015-12-14)
Informujemy, iż w związku z zawarciem, w dniu 4 grudnia 2015 r. umowy, na odbiór odpadów z Gminą-Miasto Grudziądz, rejon V (rejon Owczarki, Tuszewo) będzie w dalszym ciągu obsługiwany, w zakresie odbioru odpadów, przez spółkę MWiO. Po zatwierdzeniu harmonogramu odbiorów odpadów na rok 2016, harmonogramy zostaną dostarczone mieszkańcom.
  • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail