Aktualności

Akt wandalizmu na obiektach Ujęcia Wody dla Miasta Grudziądza.

(2014-01-31)
W miesiącu styczniu doszło do aktów wandalizmu na obiektach Ujęcia Wody dla Miasta Grudziądza zlokalizowanych w Lesie Rudnickim. Podobny incydent miał również miejsce na początku tego roku. Celem wandali padają stacje transformatorowe. Obiekty Ujęcia Wody, z racji ich strategicznego charakteru, objęte są stałym monitoringiem uwzględniającym funkcję tzw. cichego alarmu.

„Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej w Grudziądzu”

(2014-01-01)
MWiO sp. z o.o. pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Priorytet I „Gospodarka wodno – ściekowa”. Działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM).

INFORMACJE O ODPADACH NA STRONIE WWW

(2013-07-26)
Informujemy, że została uruchomiona strona internetowa www.odpady.grudziadz.pl zawierająca wszystkie informacje o odpadach w naszym mieście administrowana przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Sposób wnoszenia opłat - odpady

(2013-07-11)
Wprowadzenie Nowego Systemu gospodarowania odpadami wymaga również wprowadzenia zmian dotyczących sposobu płatnosci za odbierane odpady.
  • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail