Aktualności

Telefon alarmowy dla mieszkańców Gminy Grudziądz

(2012-12-31)
Informujemy, że zgodnie z zawartą umową i porozumieniem z Gminą, od 1 stycznia 2013 Gmina samodzielnie eksploatować będzie własne sieci wodo dociągowo – kanalizacyjne. W związku z powyższym od w/w dnia wszelkie naprawy i awarie powstałe na terenie Gminy Grudziądz prosimy zgłaszać pod ALARMOWY NR TEL. 504-122-899.

Informacja dotycząca porozumienia Gminy Grudziądz i Spółki Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia w Grudziądzu, dotyczącego realizacji zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grudziądz

(2012-11-07)
W związku ze znacznym wzrostem ilości kilometrów sieci, wielkością obszaru do obsługi oraz prawnymi uwarunkowaniami eksploatacji sieci współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Gmina Grudziądz od 1 stycznia 2013 roku będzie samodzielnie realizowała zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grudziądz.

Umowa na dokończenie robót budowlanych na Składowisku Odpadów w Zakurzewie

(2012-10-11)
Dnia 4 października 2012 roku, w siedzibie Spółki Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia w Grudziądzu, podpisano umowę na realizację zamówienia pn.: „Dokończenie robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa obiektów technologicznych, magazynowych oraz socjalno – biurowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – część I”.

Sprzątanie Świata 2012

(2012-09-24)
W dniu 22 września 2012roku po raz kolejny zorganizowano w Grudziądzu akcję „Sprzątanie Świata”. Punkty odbioru oraz zwrotu worków na śmieci zlokalizowano praktycznie w całym mieście. Po zebraniu pełnego worka śmieci uzbieranych na terenie miasta, otrzymywano jeden los.
  • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail