Aktualności

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2017r.

(2016-12-07)
W związku z tym, iż Rada Miejska Grudziądza nie podjęła uchwały o zatwierdzeniu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, MWiO sp. z o.o. informuje, że taryfy zweryfikowane przez Prezydenta Grudziądza wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.,...

Ćwiczenia pożarnicze Kompanii Odwodowej Powiatu Grudziądzkiego na terenie ZGO w Zakurzewie

(2016-10-11)
4 października na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie przeprowadzono ćwiczenia pożarnicze Kompanii Odwodowej Powiatu Grudziądzkiego.

Historyczna Oczyszczalnia i Przepompownia ścieków w Grudziądzu.

(2016-03-16)
Z początkiem roku 2015 Spółka Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia rozpoczęła remont historycznej mechanicznej oczyszczalni i przepompowni ścieków zlokalizowanej w podziemiach budynku przy ul. Curie – Skłodowskiej 10 w Grudziądzu. Prace były wykonywane siłami własnymi - przez służby MWiO – pracowników Działu Warsztatowo – Remontowego i trwały do grudnia 2015 r

Umowa na odbiór odpadów w 2016 roku.

(2015-12-14)
Informujemy, iż w związku z zawarciem, w dniu 4 grudnia 2015 r. umowy, na odbiór odpadów z Gminą-Miasto Grudziądz, rejon V (rejon Owczarki, Tuszewo) będzie w dalszym ciągu obsługiwany, w zakresie odbioru odpadów, przez spółkę MWiO. Po zatwierdzeniu harmonogramu odbiorów odpadów na rok 2016, harmonogramy zostaną dostarczone mieszkańcom.

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail