Aktualności

Historyczna Oczyszczalnia i Przepompownia ścieków w Grudziądzu.

(2016-03-16)
Z początkiem roku 2015 Spółka Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia rozpoczęła remont historycznej mechanicznej oczyszczalni i przepompowni ścieków zlokalizowanej w podziemiach budynku przy ul. Curie – Skłodowskiej 10 w Grudziądzu. Prace były wykonywane siłami własnymi - przez służby MWiO – pracowników Działu Warsztatowo – Remontowego i trwały do grudnia 2015 r

Umowa na odbiór odpadów w 2016 roku.

(2015-12-14)
Informujemy, iż w związku z zawarciem, w dniu 4 grudnia 2015 r. umowy, na odbiór odpadów z Gminą-Miasto Grudziądz, rejon V (rejon Owczarki, Tuszewo) będzie w dalszym ciągu obsługiwany, w zakresie odbioru odpadów, przez spółkę MWiO. Po zatwierdzeniu harmonogramu odbiorów odpadów na rok 2016, harmonogramy zostaną dostarczone mieszkańcom.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

(2015-11-30)
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Jak rozpoznać pracownika MWiO?

(2015-10-20)
Istnieją sytuacje, w których nasi pracownicy muszą wejść na Państwa posesję i wykonać niezbędne czynności związane z świadczeniem usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Przykładowe czynności i najczęściej spotykane to odczyty i wymiany wodomierzy oraz czynności związane z usuwaniem awarii. Niestety pojawiają się sygnały od Państwa o podszywaniu się osób trzecich za pracowników Wodociągów.
  • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail