ISO

Naszym celem jest zapewnienie wyrobów i usług o najwyższej jakości, czego najlepszym świadectwem jest uzyskanie przez naszą Spółkę certyfikatów ISO 9001 oraz ISO 14001.

Dbamy o najwyższy poziom świadczonych przez nas usług, zatrudniamy najlepszych fachowców, którzy posiadają nie tylko odpowiednią wiedzę teoretyczną, ale i bogate doświadczenie zawodowe.

W najwyższym stopniu chronimy środowisko naturalne.

W grudniu 2003 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o wdrożeniu w Spółce Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem. Od tego czasu wszelkie działania organizacyjne, ekonomiczne i techniczne podporządkowane zostały jednemu celowi: osiągnięcie wymaganych normami ISO parametrów pracy, niezbędnych dla wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem i uzyskania odpowiednich certyfikatów. Określona została Polityka Firmy oraz cele i zadania jakościowe i środowiskowe. Zgodnie z harmonogramem, w październiku 2004 roku Zarząd Spółki zaprosił audytorów firmy certyfikującej - SGS Polska sp. z o.o. w Warszawie do przeprowadzenia audytu certyfikacyjnego.

Dnia 1 grudnia 2004 roku Spółka otrzymała certyfikat ISO potwierdzający, że Spółka spełnia wymagania zawarte w normach ISO 9001 oraz ISO 14001. Po sześciu latach funkcjonowania systemu, w roku 2010 Spółka poddała się audytowi recertyfikacyjnemu uzyskując wznowienie ważności certyfikatów ISO. W roku 2011 został przeprowadzony audyt kontrolny, podczas którego Audytorzy firmy certyfikacyjnej SGS Polska sp. z o.o. bardzo wysoko ocenili funkcjonowanie systemu. Dwudniowy audyt nie wykazał wad i zaniedbań w tym zakresie. Nie wykryto żadnych niezgodności w funkcjonowaniu Spółki. Od początku roku prowadzone były działania zgodne z normami ISO, prowadzące do doskonalenia systemu zarządzania. Funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem staje się z roku na rok coraz bardziej sprawnym narzędziem zarządzania.

Zakres certyfikacji obejmuje:

  • Produkcję i dostarczanie wody, odbiór, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Grudziądz.
  • Projektowanie i wykonawstwo przyłączy wodno - kanalizacyjnych.
  • Usługi laboratoryjne w zakresie badania wody, ścieków, osadów ściekowych, gleby i odpadów.

Międzynarodowa norma ISO 9001:2015 stanowi podstawę do wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania jakością. Międzynarodowa norma ISO 14001:2015 ułatwia każdej organizacji skuteczne zarządzanie środowiskowe, które jest częścią zintegrowanego systemu zarządzania. Norma pomaga organizacjom w osiągnięciu celów gospodarczych przy zachowaniu zgodności z zasadami ochrony środowiska. Dla wyznaczonych znaczących aspektów środowiskowych opracowano procedury sterowania operacyjnego w celu zminimalizowania niekorzystnego wpływu działalności Spółki na środowisko naturalne. Wdrożony w Spółce Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem pozwala wyeliminować te działania firmy, które są dla niej niepotrzebne i nieopłacalne, pozwala zmniejszyć koszty działania. System pozwala uporządkować organizację firmy i ułatwia nadzór nad dokumentacją, pozwala na dostosowanie Spółki do potrzeb, oczekiwań i wymagań Klientów, racjonalizację kosztów zarządzania oraz równowagę środowiskową. Jest warunkiem utrzymania dobrej pozycji firmy na rynku. Uzyskanie certyfikatu kształtuje wizerunek firmy i świadczy o jej jakości. Zachęcamy do zapoznania się na stronie BIP z:

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail