Dział Produkcji Wody i Energetyki

Ujęcie wody miasta Grudziądza zlokalizowane jest w Lesie Rudnickim. Obecnie użytkowanych jest 25 studni, z czego 23 to studnie ujmujące warstwę czwartorzędową oraz 2 studnie obejmujące warstwę trzeciorzędową.

Zdolność produkcyjna Stacji Uzdatniania Wody wynosi 32 tysiące m3 wody dobowo przy poborze rzeczywistym wynoszącym około 16 tysięcy m3 wody. Taka ilość w pełni zabezpiecza zapotrzebowanie miasta i gminy w wodę. Zasilanie SUW z dwóch stron zapewnia ciągłość energetyczną dostaw wody mieszkańcom.

Starania o powstanie nowej Stacji Uzdatniania Wody podjęto już w 1963 r., a budowę rozpoczęto w 1973r. Gotową stację oddano do użytku 21 grudnia 1984 roku, podczas obchodów 85 rocznicy powstania wodociągów. W 2009 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o modernizacji SUW.

W wyniku przeprowadzonej modernizacji usprawniono technologię uzdatniania wody poprzez wykonanie nowego systemu jej napowietrzania (aeratory kaskadowe), wymianę skorodowanych rurociągów i armatury oraz wprowadzenie pełnej automatyzacji i monitorowania procesu uzdatniania wody. W celu zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego wody tłoczonej do miasta zabudowano także dwie lampy UV. Obie lampy pracują naprzemiennie w zależności od ilości tłoczonej wody do miasta.

 

Modernizacją objęte zostały:

 • Pompownia drugiego stopnia (budowa 4 nowych pomp sieciowych, rurociągów i armatury, montaż lamp UV, elewacja ścian i posadzek),
 • Galeria rurociągów (kompletna wymiana rurociągów i armatury, zabudowa aeratorów kaskadowych, elewacja ścian i posadzek),
 • Ujęcie wody (budowa sześciu nowych studni głębinowych).

Prace modernizacyjne zakończone zostały w II kwartale 2011 r. natomiast uroczyste oddanie do użytkowania Stacji Uzdatniania Wody nastąpiło 27 września 2011 roku.

SEKCJA PRODUKCJI I MONITORINGU WODY REALIZUJE:

Monitoring sieci wodociągowej:

 • badanie strat na sieciach
 • wykrywanie awarii
 • modelowanie sieci wodociągowej

Dezynfekcja sieci wodociągowej:

 • usługi doradcze w zakresie sposobu i metody dezynfekcji
 • usługi dezynfekcji sieci wodociągowej u klienta zewnętrznego

SEKCJA ENERGETYCZNA I INFORMATYCZNA REALIZUJE:

 

 • bieżąca konserwacja i eksploatacja urządzeń elektrycznych oraz kontrolno pomiarowych należących do MWiO
 • rozliczanie energii elektrycznej
 • nadzór nad systemami informatycznymi
 • projektowanie i budowa systemów automatyki przemysłowej

 

Spółka od 28 marca 2008 roku posiada Koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnym źródle i w kogeneracji, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnym źródle odbywa się na Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi przy użyciu dwóch silników spalinowych i Składowisku odpadów w Zakurzewie przy użyciu jednego silnika spalinowego. Do produkcji energii elektrycznej wykorzystywany jest biogaz. Wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji odbywa się na oczyszczalni ścieków przy użyciu dwóch silników spalinowych, wykorzystujących w procesie spalania jako paliwo gaz ziemny. Wytwarzana jest też energia cieplna. Obie te energie wykorzystywane są do procesów technologicznych suszenia osadu.

Produkowana energia elektryczna zużywana jest na potrzeby własne Spółki. Zadania Działu Głównego Energetyka w zakresie tej działalności dotyczą przede wszystkim pozyskiwania Świadectw Pochodzenia zarówno  z Odnawialnych Źródeł jak i z Kogeneracji, koordynowanie przebiegu zewnętrznych audytów energetycznych.

MWiO posiadają elektrownię fotowoltaiczną wybudowaną na obiektach Stacji Uzdatniania Wody o łącznej mocy 96 kW. Instalacja fotowoltaiczna składa się z  379 modułów o mocy 255 W każdy. Moduły wytwarzają prąd stały DC, następnie prąd jest przetwarzany za pomocą inwerterów na prąd przemienny. Posiadamy trzy inwertery o mocy 26,7 kW i jeden inwerter o mocy 7,5 kW. Moduły połączone są szeregowo w grupie od 18 do 21 szt.

 

Roczna produkcja instalacji fotowoltaicznej to : 93 MWh

 

W ramach Działu funkcjonuje Sekcja Informatyczna, do której podstawowych zadań należy utrzymanie łączności komputerowej w całym zakładzie oraz ciągłe ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania, a także zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego.

DZIAŁ PRODUKCJI  WODY I ENERGETYKI

86-300 Grudziądz, ul. Hallera 79
KIEROWNIK DZIAŁU – Jakub Staruszkiewicz
tel.: (56) 45 04 940

 • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail