Wydział Produkcji Wody

Ujęcie wody miasta Grudziądza zlokalizowane jest w Lesie Rudnickim. Obecnie użytkowanych jest 25 studni, z czego 23 to studnie ujmujące warstwę czwartorzędową oraz 2 studnie obejmujące warstwę trzeciorzędową.

Zdolność produkcyjna Stacji Uzdatniania Wody wynosi 32 tysiące m3 wody dobowo przy poborze rzeczywistym wynoszącym około 16 tysięcy m3 wody. Taka ilość w pełni zabezpiecza zapotrzebowanie miasta i gminy w wodę. Zasilanie SUW z dwóch stron zapewnia ciągłość energetyczną dostaw wody mieszkańcom.

Starania o powstanie nowej Stacji Uzdatniania Wody podjęto już w 1963 r., a budowę rozpoczęto w 1973r. Gotową stację oddano do użytku 21 grudnia 1984 roku, podczas obchodów 85 rocznicy powstania wodociągów. W 2009 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o modernizacji SUW.

W wyniku przeprowadzonej modernizacji usprawniono technologię uzdatniania wody poprzez wykonanie nowego systemu jej napowietrzania (aeratory kaskadowe), wymianę skorodowanych rurociągów i armatury oraz wprowadzenie pełnej automatyzacji i monitorowania procesu uzdatniania wody. W celu zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego wody tłoczonej do miasta zabudowano także dwie lampy UV. Obie lampy pracują naprzemiennie w zależności od ilości tłoczonej wody do miasta.

 

Modernizacją objęte zostały:

  • Pompownia drugiego stopnia (budowa 4 nowych pomp sieciowych, rurociągów i armatury, montaż lamp UV, elewacja ścian i posadzek),
  • Galeria rurociągów (kompletna wymiana rurociągów i armatury, zabudowa aeratorów kaskadowych, elewacja ścian i posadzek),
  • Ujęcie wody (budowa sześciu nowych studni głębinowych).

Prace modernizacyjne zakończone zostały w II kwartale 2011 r. natomiast uroczyste oddanie do użytkowania Stacji Uzdatniania Wody nastąpiło 27 września 2011 roku.

WYDZIAŁ PRODUKCJI  WODY REALIZUJE:

Monitoring sieci wodociągowej:

  • badanie strat na sieciach
  • wykrywanie awarii
  • modelowanie sieci wodociągowej

Dezynfekcja sieci wodociągowej:

  • usługi doradcze w zakresie sposobu i metody dezynfekcji
  • usługi dezynfekcji sieci wodociągowej u klienta zewnętrznego

 

WYDZIAŁ PRODUKCJI  WODY

86-300 Grudziądz, ul. Hallera 79
KIEROWNIK WYDZIAŁU – Wojciech Figalski
tel.: (56) 45 04 949

 

  • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail