Wydawanie warunków technicznych i uzgadnianie projektów

 1. W celu otrzymania warunków technicznych na przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej lub uzgodnienie lokalizacji projektowanego uzbrojenia klient zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
  • Wniosek o wydanie warunków technicznych
  • 2 egz. aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonymi granicami nieruchomości i lokalizacją projektowanego lub istniejącego obiektu budowlanego.
 2. W celu uzgodnienia projektu budowlanego sieci/przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego klient jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:
 3. Opracowanie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego klient może zlecić w MWiO sp. z o.o. W celu opracowania projektu klient zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
  • Podpisać umowę na prace projektowe (w siedzibie MWiO sp. z o.o.)
  • Warunki techniczne wydane przez MWiO sp. z o.o.
  • 1 egz. oryginału mapy do celów projektowych z naniesionym budynkiem w skali 1:500
  • Wypis z rejestru gruntów
  • Zgoda na przejście przewodami przez tereny prywatne, jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce
  • Projekt budynku (rzut piwnicy lub parteru z zaznaczonym miejscem wylotu instalacji kanalizacyjnej, miejscem lokalizacji wodomierza).

Zwracamy uwagę, że nie ma konieczności zlecania opracowania projektu w MWiO sp. z o.o., istnieje możliwość zlecenia wykonania dokumentacji projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Wydział Sprzedaży - Referat Uzgodnień Technicznych

ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz
tel.: 56 450 49 23
tel.: 56 450 49 27

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Wydawanie warunków technicznych i uzgadnianie projektów [ 5 ]
Cennik usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez MWiO sp. z o.o. na rzecz osób trzecich_od 01.03.2022r.pdf Cennik usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez MWiO sp. z o.o. na rzecz osób trzecich_od 01.03.2022r.pdf 20-09-30 13:42 377.77KB Cennik usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez MWiO sp. z o.o. na rzecz osób trzecich_od 01.03.2022r.pdf pobierz
Wniosek o uzgodnienie projektu FST (od 19.09.2020) Wniosek o uzgodnienie projektu FST (od 19.09.2020) 22-05-13 14:04 83.62KB Wniosek o uzgodnienie projektu FST (od 19.09.2020) pobierz
Wniosek o wydanie warunków technicznych kanalizacja deszczowa FST (od 19.09.2020).pdf Wniosek o wydanie warunków technicznych kanalizacja deszczowa FST (od 19.09.2020).pdf 20-09-23 12:52 88.2KB Wniosek o wydanie warunków technicznych kanalizacja deszczowa FST (od 19.09.2020).pdf pobierz
Wniosek o wydanie warunków technicznych wod-kan FST (od 19.09.2020) Wniosek o wydanie warunków technicznych wod-kan FST (od 19.09.2020) 20-09-23 12:56 98.38KB Wniosek o wydanie warunków technicznych wod-kan FST (od 19.09.2020) pobierz
Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odprowadzanie ścieków.pdf Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odprowadzanie ścieków.pdf 18-07-17 07:39 407.73KB Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odprowadzanie ścieków.pdf pobierz
 • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail