Wykonastwo przyłączy wod-kan

Wykonawstwo kanalizacji sanitarnej i deszczowej

W ramach naszych usług wykonujemy:

 • przyłącza kanalizacyjne do sieci,
 • podłączenia przyłącza kanalizacyjnego do sieci,
 • kanalizację deszczową i sanitarną,
 • odbiory przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • inwentaryzacje i obsługę geodezyjną,
 • remonty kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
 • remonty bezwykopowe kanalizacji za pomocą urządzenia „paker”,
 • uszczelnienia miejscowe kanałów o średnicy 200mm i 300mm po wcześniejszej inspekcji TV,
 • zakładamy korki kanalizacyjne z zakresu średnic od 100mm do 1000mm.

Dysponujemy wysokowydajnym, profesjonalnym sprzętem:

 • urządzenie typu „paker”,
 • koparko-ładowarka CASE,
 • agregaty, sprężarki, młoty udarowe,
 • wiertnica do kręgów (studnie).

W przypadku zlecenia dużych inwestycji związanych z budową sieci kanalizacji zapraszamy do negocjacji po uprzednim dostarczeniu kosztorysu wykonania sieci oraz po podpisaniu stosownych dokumentów.

Wykonanie pozostałych elementów może nastąpić po złożeniu zlecenia w Wydziale Sprzedaży - Referacie Uzgodnień Technicznych:

 • Zlecenie dokonania odbioru oraz przyłączenia do sieci ulicznej przyłącza kanalizacyjnego,
 • Zlecenie wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Wykonanie usługi w godzinach od 22.00 do 7.00 oraz w dni wolne od pracy, niedziele i święta należy doliczyć 50% wartości ceny do kwoty netto.

Wydział Kanalizacji

ul.Hallera 79,86-300 Grudziądz
tel. 56 4504961
email:

Instalacje wodociągowe – Kompleksowe wykonanie przyłącza wodociągowego i sieci wodociągowej. Montaż wodomierza.

Kompleksowe wykonanie przyłącza wodociągowego rozumiane jest przez nas jako pełne wykonanie wszystkich czynności od podpisania umowy z klientem na wykonanie przyłącza aż do podania wody do urządzeń domowych. Podobnie w przypadku budowy sieci wodociągowej.

Opis usługi:

 • Wykonanie robot ziemnych (wykonanie wykopów o odpowiedniej głębokości, zasypanie i zagęszczenie wykopów),
 • Istnieje możliwość wykonania prac ziemnych metodą bezwykopową (odcinki 20m) przy pomocy tzw. ”KRETA”, bez naruszenia nawierzchni (drogi, utwardzone place, kolizje z innym uzbrojeniem podziemnym, itp.),
 • Wykonanie robót montażowych (ułożenie rury i taśmy ostrzegawczej, montaż nawiertki z oprzyrządowaniem, wykonanie podejścia pod wodomierz),
 • Oferujemy materiał własny,
 • Próba szczelności, sprawdzenie, płukanie, dezynfekcja (w przypadku budowy sieci wodociągowej),
 • Zarejestrowanie i montaż wodomierza,
 • Pobranie wody i wykonanie badań bakteriologicznych w certyfikowanym laboratorium,
 • Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
 • Odtworzenie nawierzchni.

Dysponujemy urządzeniami niezbędnymi do wykonania zlecenia:

 • koparko ładowarka CASE,
 • sprężarka,
 • urządzenie do bezwykopowego układania rurociągów „KRET'',
 • urządzenia pomocnicze – młot udarowy, piła tarczowa do cięcia, zagęszczarka do gruntu,
 • recykler do asfaltu.

Klient składa właściwe zlecenie na wykonanie usługi w Wydziale Sprzedaży - Referacie Uzgodnień Technicznych:

 • Zlecenie wykonania przyłącza wodociągowego.

 

Instalacje wodociągowe - włączenie przyłącza wodociągowego do sieci, włączenie nowobudowanych sieci wodociągowych w sieci istniejące.

Jeśli klient wykonał przyłącze wodociągowe lub odcinek sieci wodociągowej we własnym zakresie, wykonamy włączenie tych instalacji do sieci.

Opis usługi dla przyłącza:

 • Odbiór techniczny przyłącza,
 • Wykonanie robót montażowych (montaż nawiertki z oprzyrządowaniem, wykonanie podejścia pod wodomierz),
 • Oferujemy materiał własny,
 • Zarejestrowanie i montaż wodomierza,
 • Pobranie wody i wykonanie badań bakteriologicznych w certyfikowanym laboratorium.

Opis usługi dla sieci:

 • Odbiór techniczny – próba szczelności,
 • Pobranie wody do badań bakteriologicznych,
 • Wykonanie robót montażowych (wykonanie włączenia w istniejącą sieć, montaż uzbrojenia – hydranty, zasuwy),
 • Oferujemy materiał własny lub powierzony odpowiedniej jakości,
 • Posiadamy odpowiednie urządzenia do wykonania usługi.

Klient składa właściwe zlecenie na wykonanie usługi w Wydziale Sprzedaży - Referacie Uzgodnień Technicznych:

 

Wydział Sprzedaży:

ul. Mickiewicza 28/30
86-300 Grudziądz

Wydział Wodociągowy

ul. Hallera 79
86-300 Grudziądz

tel. 56 4504927

email:

tel. 56 4504983; 56 4504980
email:

 • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail