IBOK

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

zaloguj się załóż konto

E-faktura

System faktur elektronicznych

Chcę przystąpić do E-faktur załóż konto

Ciekawostki

Czy wiesz że ...

E-faktura to nic innego jak plik elektroniczny lub jak kto woli dokument, który  jest równoznaczny z fakturą w formie papierowej. Oznacza to, że faktura przesłana w formie elektronicznej a następnie wydrukowana u odbiorcy może być traktowana jako faktura tradycyjna (papierowa). Faktury elektroniczne można korygować oraz wystawiać jej duplikaty, powinna jednak zachować formę elektroniczną. W wyjątkowych przypadkach technicznych lub formalnych  uniemożliwiających wystawienie i wysłanie faktury w formie elektronicznej, dopuszcza się wystawienie faktury papierowej.

pozostałe

Aktualności zobacz wiecej ›

Przetarg nieograniczony na pojazdy...

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.,86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30 ogłasza przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż pojazdów wyszczególnionych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

2015-05-27zobacz więcej ›

Zwiedzanie MWiO

Szanowni Państwo informujemy, że w celach edukacyjnych istnieje możliwość bezpłatnego grupowego zwiedzania przez przedszkola i szkoły Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Hallera oraz Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi k/Grudziądza.

2015-05-04zobacz więcej ›

Jak rozpoznać pracownika MWiO?

Istnieją sytuacje, w których nasi pracownicy muszą wejść na Państwa posesję i wykonać niezbędne czynności związane z świadczeniem usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Przykładowe czynności i najczęściej spotykane to odczyty i wymiany

2015-05-02zobacz więcej ›

SEMINARIUM W LABORATORIUM MWiO.

W dniu 22.04.2015 na terenie Laboratorium Centralnego przy udziale około 50 słuchaczy z różnych laboratoriów (branży wod-kan) odbyło się seminarium pt. ”Analityka w Laboratorium”.

2015-04-24zobacz więcej ›

Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie koło Grudziądza

Mamy przyjemność poinformować, iż decyzją Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego przyznano dofinansowanie na Projekt pn.: „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie koło Grudziądza”.

2015-03-11zobacz więcej ›

PRZEDŁUŻENIE OFERTY ZWIĄZANEJ Z PRZYŁĄCZENIEM NIERUCHOMOŚCI DO KANALIZACJI W REJONIE SADOWO-TUSZEWO

W związku z wybudowaniem w Państwa rejonie sieci kanalizacji sanitarnej, chcielibyśmy poinformować Państwa o przedłużeniu terminu ważności promocyjnej oferty na usługi związane z przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

2015-01-20zobacz więcej ›

Vademecum

Po raz pierwszy przygotowaliśmy dla Państwa pozycję, w której w skróconej formie zaprezentujemy działalność Grudziądzkich Wodociągów. Temat jest na tyle obszerny, że część wiadomości zamieszczonych w Vademecum to wyłącznie zasygnalizowanie podstawowych

2015-01-19zobacz więcej ›

Świadczymy usługi

Laboratoryjne Uzgadnianie projektów Wykonawstwo przyłączy
wod-kan
Odbiór Przyłączy Kanalizacyjne Recykler Oczyszczalnia ścieków Odpady Komunalne

Pobieramy próbki, wykonujemy badania chemiczne, mikrobiologiczne oraz badania właściwości fizycznych wody, ścieków, gleb, osadów i odpadów. Świadczymy usługi projektowania budowlanego przyłącza wodociągowego oraz udostępniamy warunki techniczne na przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej. Kompleksowe wykonanie przyłącza wodociągowego rozumiane jest przez nas jako pełne wykonanie wszystkich czynności od podpisania umowy z klientem na wykonanie przyłącza aż do podania wody do urządzeń domowych. Wykonujemy odbiory przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych po złożeniu właściwych dokumentów. Świadczymy usługi dla osób fizycznych i prawnych z zakresu eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnych ściekowych i deszczowych tj.: czyszczenie sieci, udrażnianie kanałów, próby ciśnieniowe, wbijanie igłofiltrów. Wykonujemy usługę napraw nawierzchni asfaltowych metodą recyklingu. Zastosowana przez nas technologia pozwala na szybkie i sprawne remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych bez konieczności wyłączania dróg z ruchu. Świadczymy usługi w zakresie przyjmowania do stacji zlewnej dowożonych ścieków oraz przekazywania osadów ściekowych do rolniczego wykorzystania w gospodarstwach. Świadczymy usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Oferujemy różnego rodzaju oraz różnej wielkości pojemniki, aby dostosować się do potrzeb wszystkich naszych klientów.

czytaj więcej

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail