IBOK

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

zaloguj się załóż konto

E-faktura

System faktur elektronicznych

Chcę przystąpić do E-faktur załóż konto

Ciekawostki

Czy wiesz że ...

Prawie połowa ścieków komunalnych i przemysłowych w naszym kraju odprowadzana jest do wód powierzchniowych, z czego wiele dużych miast i mniejszych miejscowości nie posiada oczyszczalni ścieków. Ścieki z Grudziądza są w 100% oczyszczane przez nowoczesną oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w Nowej Wsi k/ Grudziądza.

pozostałe

Aktualności zobacz wiecej ›

Otwarcie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Zakurzewie koło Grudziądza

Zarząd Spółki Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia, ma zaszczyt zaprosić mieszkańców Grudziądza na uroczystości związane z otwarciem Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Zakurzewie.

2014-04-23zobacz więcej ›

2 maja dniem wolnym od pracy.

Uprzejmie informujemy, iż dnia 02.05.2014r. (piątek) Kasy i Dział Obsługi Klienta będą nieczynne.

2014-04-22zobacz więcej ›

Badania biegłości "TAPLING" 2014

Laboratorium Centralne przy MWIO Sp. z o.o. od wielu lat współpracuje z wieloma instytucjami i firmami szkoleniowymi m.in. Gdańską Fundacją Wody w zakresie wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji personelu. W roku 2014 dniach 12-13.05.2014 wspólnie organizujemy

2014-04-10zobacz więcej ›

Nowa usługa płatnicza-POLECENIE ZAPŁATY.

Od dnia 01.02.2014r. udostepniamy dla Państwa nową usługę płatniczą -polecenie zapłaty.

2014-02-26zobacz więcej ›

Akt wandalizmu na obiektach Ujęcia Wody dla Miasta Grudziądza.

W miesiącu styczniu doszło do aktów wandalizmu na obiektach Ujęcia Wody dla Miasta Grudziądza zlokalizowanych w Lesie Rudnickim. Podobny incydent miał również miejsce na początku tego roku. Celem wandali padają stacje transformatorowe. Obiekty Ujęcia Wody, z racji ich

2014-01-31zobacz więcej ›

Zabezpieczenie wewnętrznych instalacji wodociągowych

Przypominamy wszystkim Klientom, iż w okresie zimowym istnieje konieczność:

2014-01-02zobacz więcej ›

„Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej w Grudziądzu”

MWiO sp. z o.o. pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Priorytet I „Gospodarka wodno – ściekowa”. Działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM).

2014-01-01zobacz więcej ›

Nowe ceny i stawki na 2014 rok .

Działając na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ogłasza ...

2013-12-03zobacz więcej ›

Świadczymy usługi

Laboratoryjne Uzgadnianie projektów Wykonawstwo przyłączy
wod-kan
Odbiór Przyłączy Kanalizacyjne Recykler Oczyszczalnia ścieków Odpady Komunalne

Pobieramy próbki, wykonujemy badania chemiczne, mikrobiologiczne oraz badania właściwości chemicznych wody, ścieków, gleb i osadów. Świadczymy usługi projektowania budowlanego przyłącza wodociągowego oraz udostępniamy warunki techniczne na przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej. Kompleksowe wykonanie przyłącza wodociągowego rozumiane jest przez nas jako pełne wykonanie wszystkich czynności od podpisania umowy z klientem na wykonanie przyłącza aż do podania wody do urządzeń domowych. Wykonujemy odbiory przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych po złożeniu właściwych dokumentów. Świadczymy usługi dla osób fizycznych i prawnych z zakresu eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnych ściekowych i deszczowych tj.: czyszczenie sieci, udrażnianie kanałów, próby ciśnieniowe, wbijanie igłofiltrów. Wykonujemy usługę napraw nawierzchni asfaltowych metodą recyklingu. Zastosowana przez nas technologia pozwala na szybkie i sprawne remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych bez konieczności wyłączania dróg z ruchu. Świadczymy usługi w zakresie przyjmowania do stacji zlewnej dowożonych ścieków oraz przekazywania osadów ściekowych do rolniczego wykorzystania w gospodarstwach. Świadczymy usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Oferujemy różnego rodzaju oraz różnej wielkości pojemniki, aby dostosować się do potrzeb wszystkich naszych klientów.

czytaj więcej

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail