Aktualności

Zabezpieczenie instalacji wodociągowych

(2019-01-30)

Przypominamy wszystkim Klientom, iż w okresie zimowym istnieje konieczność:

 

- odpowiedniego zabezpieczenia zewnętrznych i wewnętrznych instalacji przed zamarznięciem, głównie w pomieszczeniach nie ogrzewanych wraz z wykonaniem izolacji cieplnej na przyłączach wody oraz wodomierzach, w sposób umożliwiający dokonanie odczytów wskazań wodomierzy
- dokonania odwodnienia i oczyszczenia studzienek wodomierzowych oraz zaizolowania ich pokryw
- zabezpieczenia przed mrozem punktów czerpalnych zlokalizowanych na zewnątrz posesji.

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail