Jak zapłacić fakturę?

Faktury VAT za świadczone usługi wystawiane są  zgodnie z zawartą umową lub złożonym zleceniem.

Faktura doręczana jest Odbiorcy przez pracownika Spółki lub wysyłana pocztą. Istnieje możliwość uruchomienia usługi e-faktury i otrzymywania faktur drogą elektroniczną.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym na fakturze.

Zapłaty można dokonać:

  • w kasie Spółki – bez dodatkowych opłat za dokonanie wpłaty przelewem na indywidualny numer rachunku Klienta podany na fakturze
  • lub przelewem na rachunek bankowy Spółki: nr  konta 91 1160 2202 0000 0000 6088 4611
  • polecenie zapłaty

Jako datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków do kasy lub na rachunek bankowy Spółki. W związku z tym przy realizacji należności za pośrednictwem banków, urzędów pocztowych i innych instytucji pośredniczących należy uwzględnić czas trwania operacji bankowych.

Nasza kasa przy ul. Mickiewicza 28/30 czynna jest w poniedziałki i czwartki w godzinach od 8.00 do 12.00 , za wpłaty dokonywane w kasie MWiO nie pobierane są dodatkowe opłaty.

Jeżeli Odbiorca nie otrzymał faktury za dany okres rozliczeniowy, proszony jest zgłosić ten fakt niezwłocznie do Biura Obsługi Klienta MWiO, tel. 56 45 04 938 lub pocztą elektroniczną -

  • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail