Wydział Energetyki

WYDZIAŁ ENERGETYKI  REALIZUJE:

  • bieżąca konserwacja i eksploatacja urządzeń elektrycznych oraz kontrolno pomiarowych należących do MWiO
  • rozliczanie energii elektrycznej
  • nadzór nad systemami informatycznymi układów sterowania procesami technologicznymi
  • projektowanie i budowa systemów automatyki przemysłowej

Spółka od 28 marca 2008 roku posiada Koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnym źródle i w kogeneracji, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnym źródle odbywa się na Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi przy użyciu dwóch silników spalinowych i Składowisku odpadów w Zakurzewie przy użyciu jednego silnika spalinowego. Do produkcji energii elektrycznej wykorzystywany jest biogaz. Wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji odbywa się na oczyszczalni ścieków przy użyciu dwóch silników spalinowych, wykorzystujących w procesie spalania jako paliwo gaz ziemny. Wytwarzana jest też energia cieplna. Obie te energie wykorzystywane są do procesów technologicznych suszenia osadu.

Produkowana energia elektryczna zużywana jest na potrzeby własne Spółki. Zadania Wydziału Energetyki w zakresie tej działalności dotyczą przede wszystkim pozyskiwania Świadectw Pochodzenia zarówno  z Odnawialnych Źródeł jak i z Kogeneracji, koordynowanie przebiegu zewnętrznych audytów energetycznych.

MWiO posiadają elektrownię fotowoltaiczną wybudowaną na obiektach Stacji Uzdatniania Wody o łącznej mocy 96 kW. Instalacja fotowoltaiczna składa się z  379 modułów o mocy 255 W każdy. Moduły wytwarzają prąd stały DC, następnie prąd jest przetwarzany za pomocą inwerterów na prąd przemienny. Posiadamy trzy inwertery o mocy 26,7 kW i jeden inwerter o mocy 7,5 kW. Moduły połączone są szeregowo w grupie od 18 do 21 szt.

Roczna produkcja instalacji fotowoltaicznej to: 93 MWh

 

 

WYDZIAŁ ENERGETYKI

86-300 Grudziądz, ul. Hallera 79
KIEROWNIK WYDZIAŁU – Jakub Staruszkiewicz
tel.: (56) 45 04 942

  • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail