Historia

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.  to firma, która dziedziczy ponad 110 lat historii. Od 23.12.1899 roku firma służy społeczeństwu Grudziądza oraz ochronie jego naturalnego środowiska. Dzięki pracy setek ludzi, ich zaangażowaniu, poświęceniu, wodociągi się rozwijają, obejmując swym zasięgiem działania nie tylko rejon miasta, ale również gminy Grudziądz. Więcej o historii firmy na stronie BIP.

Kalendarium Wodociągów

23.12.1899 r. uruchomienie wodociągów miejskich - rozruch wodociągów, firma działała pod nazwą Wasserwerk Graudenz.
05.01.1900 r. uroczyste otwarcie wodociągów z udziałem władz zwierzchnich w tym Prezydenta rejencji kwidzyńskiej v. Hörna. Pod koniec 1901 roku instalację wodociągową podłączono do 861 budynków.
1905/1907

założenie w mieście sieci kanalizacyjnej: 56 km kanałów oraz 15 km przewodów, jako podłączeń do budynków. Początek budowy kanalizacji do odprowadzenia ścieków w ulicy Portowa, a następnie wzdłuż głównych kolektorów:

  • kolektor A ulicami Legionów, Sienkiewicza
  • kolektor B ulicami Chełmińską, Narutowicza, Hallera, Focha i Al. 23-go Stycznia
  • kolektor C ulicami Paderewskiego, Poniatowskiego, Karabinierów, Piłsudskiego, PCK

Kolektory spięte były w ul. C. Skłodowskiej i ścieki kolektorem zrzutowym spływały do Wisły na wysokości Spichlerzy.

1905 - 1910 zbudowano oczyszczalnię mechaniczną przy ul. C. Skłodowskiej wraz z przepompownią dla okresów wysokich stanów Wisły, kiedy odpływ ścieków nie mógł odbywać się grawitacyjnie
1900/1920 wodociągi wchodziły w skład przedsiębiorstwa komunalnego Städtliche Wasserwerk, Elektrizitätswerk und Strassenbahn.
1920/1939 Wodociągi działają w ramach firmy Miejskie Tramwaje, Elektrownia i Wodociągi.
do 1937 r. Stadtliche Wasserwerk, Elektrizitätswerk und Strassenbahn kanalizacja podlegała bezpośrednio Wydziałowi V – Budowlanemu w Magistracie.
03.1945 r. odgruzowywanie, odbudowa wodociągów.
1945/50 r. Zakłady Miejskie w Grudziądzu obejmują zakresem działania takie dziedziny jak wodociągi, kanalizacja, tramwaje i autobusy, tabor samochodowy, przedsiębiorstwo nieruchomości miejskich, lasów i gospodarstw rolnych oraz zakład oczyszczania miasta.
1951/56 r. Wodociągi działały w ramach Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.
1956/1975 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Grudziądzu.
1960/1990 rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową osiedli mieszkaniowych: Osiedle 1000-lecia, Kopernika, Strzemięcin, Rządz i Lotnisko
01.01.1975 r. powołanie Zakładu Rejonowego Wodociągów i Kanalizacji obejmującego swym zasięgiem Radzyń Chełmiński, Łasin, Wąbrzeźno, Chełmno, Brodnicę, Świecie n/W i Nowe. Początkowo Zakład Rejonowy działał w ramach WPWiK w Bydgoszczy, a od 1.07.1975 r. w ramach WPWiK w Toruniu.
1.07.1975 r. do 01.04.1993 Zakład Rejonowy WPWiK w Toruniu obejmuje zasięgiem Radzyń Chełmiński, Łasin, Wąbrzeźno, Chełmno.
21.12.1984 r. oddanie do użytku nowej stacji uzdatniania wody o wydajności 50.000 m3/dobę.
22.12.1992 r. zawiązanie przez pracowników spółki pracowniczej pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
1.04.1993 r. przejęcie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grudziądzu majątku wodociągowego w dzierżawę
do 1.04.1998 r. Spółka pracownicza obejmuje swym zasięgiem wyłącznie miasto Grudziądz.
4.07.1997 r. powołanie przez Zarząd Miasta Grudziądza Spółki MWiO, której główne zadanie to przygotowanie budowy oczyszczalni ścieków i przejęcie spółki pracowniczej PWiK.
1.04.1998 r. PWiK Sp. z o.o. po połączeniu ze Spółką Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia działa pod nazwą MWiO sp. z o.o.
12/2001 pierwsze ścieki popłynęły przez oczyszczalnię ścieków w Nowej Wsi- rozruch technologiczny.
17.10.2002 r. oddanie do eksploatacji oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi.
01.12.2004 r. wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnego z normami ISO 9001 oraz ISO 14001 potwierdzone uzyskaniem certyfikatu Firmy SGS
2005/2009 budowa, ze środków Funduszu Spójności suszarni osadów oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowaniami w dzielnicy Owczarki
19.01.2006 r. uzyskanie certyfikatu akredytacji Laboratorium Centralnego nr AB 680
26.02. 2007 r. odbiór końcowy I etapu inwestycji w dzielnicy Owczarki – 2,5 km sieci kanalizacyjnej i 3 przepompowanie ścieków
12.2007 r. gruntowna przebudowa i rewitalizacja zabytkowych obiektów wodociągowych przy ul. Hallera oraz Biura Obsługi Klienta przy ul. Mickiewicza
13.08.2008 r. zakończenie II etapu budowy sieci kanalizacyjnej w północnych dzielnicach Grudziądza, finansowanych z Funduszu Spójności
02.02.2009 r. przejęcie do eksploatacji Składowiska Odpadów w Zakurzewie
26.06.2009 r. odbiór końcowy kontraktu W1 „Budowa Stacji Suszenia Osadów”
10.09.2009 r. podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Modernizacja i rozbudowa Infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
5.11.2009 r. rozpoczęcie realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu”
12.2009 r. Wodociągi Grudziądzkie zapisały na kartach historii 110 lat swojej działalności w służbie mieszkańcom
17.12.2010 r. oddanie do użytku nowego budynku na potrzeby Laboratorium Spółki przy ul.Curie-Skłodowskiej 10
30.12.2010 r. podpisanie umowy na dofinansowanie zadania „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie k/Grudziądza”
22.07.2011 r. rozpoczęcie zadania „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie”
27.10.2011 r. oddanie do użytku zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody
08.2012 r. rozpoczęcie zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dzielnicach Tuszewo i Sadowo"
05.06.2014 r. uroczyste otwarcie Składowiska Odpadów w Zakurzewie
19 .09.2015 r. uroczyste otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie
12.2015 r.
zakończenie remontu historycznej oczyszczalni i przepompowni ścieków przy ul. Curie-Skłodowskiej
12.02.2016 r. uroczyste otwarcie zabytkowej oczyszczalni i przepompowni ścieków przy ul. Curie-Skłodowskiej
22.03.2016 r. udostępnienie do zwiedzania zabytkowej oczyszczalni i przepompowni ścieków przy ul. Curie-Skłodowskiej
  • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail