Zawarcie umowy

Zawarcie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie zawartej pisemnej umowy między MWiO sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, a Odbiorcą Usług. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z którego mają być odprowadzane ścieki. W przypadku, gdy nieruchomością jest budynek wielolokalowy umowa zwierana jest z właścicielem lub zarządcą nieruchomości. W każdym przypadku umowa zawierana jest na podstawie pisemnego wniosku o zawarcie umowy.

W przypadku, gdy w umowie znajdują się zapisy mniej korzystne niż w aktach prawnych powszechnie obowiązujących, w zakresie realizacji umowy stosuje się zapisy tychże aktów prawnych.

Dokumenty wymagane przy zawieraniu umowy:

 • osoby fizyczne
  • tytuł prawny do nieruchomości,
  • dowód osobisty.
 • przedsiębiorcy:
  • wniosek o zawarcie umowy,
  • odpis z odpowiedniego rejestru działalności, KRS, itp.,
  • odpis nadania numeru NIP, REGON,
  • stosowne pełnomocnictwa.

Zawarcie umowy na odbiór odpadów komunalnych

Odbiór odpadów komunalnych stałych dla nieruchomości niezamieszkałych odbywa się na podstawie zawartej, pisemnej umowy między MWiO sp. z o.o. w Grudziądzu a Zleceniodawcą - Klientem - zamawiającym pojemniki. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do nieruchomości, z której będą pochodziły odpady.

Dokumenty wymagane przy zawieraniu umowy:

 • osoby fizyczne
  • dowód osobisty.
 • przedsiębiorcy:
  • odpis z odpowiedniego rejestru działalności, KRS, itp.,
  • odpis nadania numeru NIP,
  • odpis nadania numeru REGON
  • stosowne pełnomocnictwa

Podstawa prawna:

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków od 03.01.2019r.

Uchwała NR XLIV/391/21 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy-miasto Grudziądz.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zawarcie umowy [ 2 ]
Wniosek na zawarcie umowy o dostarczanie wody i - lub odprowadzanie ścieków.....PDF Wniosek na zawarcie umowy o dostarczanie wody i - lub odprowadzanie ścieków.....PDF 23-01-18 12:22 69.21KB Wniosek na zawarcie umowy o dostarczanie wody i - lub odprowadzanie ścieków.....PDF pobierz
Zarządzenie wewnętrzne nr 2-2019 Prezesa Zarządu MWiO sp. z o.o. z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie Szczegółowych warunków zawierania i realizacji umów o dostarczanie wody .pdf Zarządzenie wewnętrzne nr 2-2019 Prezesa Zarządu MWiO sp. z o.o. z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie Szczegółowych warunków zawierania i realizacji umów o dostarczanie wody .pdf 19-02-07 13:39 1.06MB Zarządzenie wewnętrzne nr 2-2019 Prezesa Zarządu MWiO sp. z o.o. z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie Szczegółowych warunków zawierania i realizacji umów o dostarczanie wody .pdf pobierz
 • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail