Kontakt

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 28/30
86-300 Grudziądz
NIP 876-18-72-491,  Regon: 870485618,   Nr BDO 000024196

Spółka prawa handlowego zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010351

Nr konta:

Santander Bank Polska nr 07 1090 1678 0000 0001 5044 1238

Kapitał zakładowy 64 028 500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych).

Sekretariat

tel. 56 45 04 901
fax: 56 45 04 934
mail:

Obsługa Klienta

tel. 56 45 04 938

tel. 56 45 04 925

tel. 56 45 04 905

tel. 56 45 04 929

tel. 56 45 04 886mail:

Laboratorium Centralne

ul. Curie – Skłodowskiej 10
tel. 56 45 04 913

Stacja Uzdatniania Wody

ul. Hallera 79
tel. 56 45 04 950

Oczyszczalnia Ścieków

Nowa Wieś
tel. 56 46 59 077

Zakład Gospodarki Odpadami

tel. 56 46 81 300

wew. 1 PSZOK,

wew. 2  kontakt w sprawie odbioru odpadów,

wew. 3 przyjęcie odpadów do ZGO,

wew. 4 centrum edukacji ekologicznej,

 

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE

tel. 994
wszystkie rozmowy z pogotowiem wod-kan są nagrywane

  • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail