Dokumenty do pobrania

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dokumenty do pobrania [ 5 ]
Cennik za przyjęcie odpadów na rok 2023.pdf Cennik za przyjęcie odpadów na rok 2023.pdf 22-11-28 08:45 382.37KB Cennik za przyjęcie odpadów na rok 2023.pdf pobierz
Cennik_za_usługi_wodociągowo_kanaliza....pdf Cennik_za_usługi_wodociągowo_kanaliza....pdf 23-03-13 09:31 285.45KB Cennik_za_usługi_wodociągowo_kanaliza....pdf pobierz
REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKURZEWIE.pdf REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKURZEWIE.pdf 20-09-24 08:43 581.49KB REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKURZEWIE.pdf pobierz
Regulamin_rozpatrywania reklamacji - 10.05.2022.pdf Regulamin_rozpatrywania reklamacji - 10.05.2022.pdf 22-05-12 14:37 389.81KB Regulamin_rozpatrywania reklamacji - 10.05.2022.pdf pobierz
Wyciąg z regulaminu świadczenia usług przez Zakład Gospodarki Odpadami.pdf Wyciąg z regulaminu świadczenia usług przez Zakład Gospodarki Odpadami.pdf 20-09-24 08:47 806.84KB Wyciąg z regulaminu świadczenia usług przez Zakład Gospodarki Odpadami.pdf pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: e-Faktura [ 1 ]
Oświadczenie e-Faktury Oświadczenie e-Faktury 23-01-17 15:28 69.96KB Oświadczenie e-Faktury pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: iBOK [ 3 ]
iBOK Instrukcja iBOK Instrukcja 23-01-17 15:20 506.55KB iBOK Instrukcja pobierz
iBOK Oświadczenie iBOK Oświadczenie 13-08-21 14:03 42.31KB iBOK Oświadczenie pobierz
iBOK Regulamin korzystania iBOK Regulamin korzystania 22-12-09 08:24 56.57KB iBOK Regulamin korzystania pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Jak się podłączyć do sieci wod-kan [ 3 ]
Wniosek o uzgodnienie projektu FST Wniosek o uzgodnienie projektu FST 23-01-17 10:39 675.39KB Wniosek o uzgodnienie projektu FST pobierz
Wniosek o wydanie warunków technicznych wod-kan FST  Wniosek o wydanie warunków technicznych wod-kan FST 23-01-17 10:41 710.12KB Wniosek o wydanie warunków technicznych wod-kan FST  pobierz
Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odprowadzanie ścieków.pdf Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odprowadzanie ścieków.pdf 23-01-12 13:04 70.4KB Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odprowadzanie ścieków.pdf pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Opłaty za wodę i ścieki [ 3 ]
Decyzja GD.RZT.70.294.144.2021 D.JM .pdf Decyzja GD.RZT.70.294.144.2021 D.JM .pdf 21-09-21 14:00 9.4MB Decyzja GD.RZT.70.294.144.2021 D.JM .pdf pobierz
Nowe taryfy od dnia 29.09.2022 r. do dnia 28.09.2023 r..pdf Nowe taryfy od dnia 29.09.2022 r. do dnia 28.09.2023 r..pdf 22-08-11 08:44 167.53KB Nowe taryfy od dnia 29.09.2022 r. do dnia 28.09.2023 r..pdf pobierz
Nowe taryfy od dnia 29.09.2023 r. do dnia 28.09.2024 r..pdf Nowe taryfy od dnia 29.09.2023 r. do dnia 28.09.2024 r..pdf 23-08-01 07:43 168.92KB Nowe taryfy od dnia 29.09.2023 r. do dnia 28.09.2024 r..pdf pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Polecenie zapłaty [ 2 ]
Polecenie zapłaty do faktur - cofnięcie zgody.pdf Polecenie zapłaty do faktur - cofnięcie zgody.pdf 23-07-18 09:50 131.44KB Polecenie zapłaty do faktur - cofnięcie zgody.pdf pobierz
Polecenie zapłaty do faktur - zgoda.pdf Polecenie zapłaty do faktur - zgoda.pdf 23-07-18 09:40 100.56KB Polecenie zapłaty do faktur - zgoda.pdf pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Vademecun [ 1 ]
Vademecum.pdf Vademecum.pdf 15-02-26 14:22 40.57MB Vademecum.pdf pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Wody opadowe i roztopowe [ 4 ]
Oświadczenie w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej...pdf Oświadczenie w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej...pdf 21-04-06 09:12 402.83KB Oświadczenie w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej...pdf pobierz
UCHWAŁA NR XLII/352/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 24 marca 2021 r..pdf UCHWAŁA NR XLII/352/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 24 marca 2021 r..pdf 21-04-06 10:36 247.33KB UCHWAŁA NR XLII/352/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 24 marca 2021 r..pdf pobierz
ZAŁĄCZNIK DO ZARZADZENIA 121_2020 REGULAMIN DESZCZÓWKA.pdf ZAŁĄCZNIK DO ZARZADZENIA 121_2020 REGULAMIN DESZCZÓWKA.pdf 20-04-01 13:31 3.03MB ZAŁĄCZNIK DO ZARZADZENIA 121_2020 REGULAMIN DESZCZÓWKA.pdf pobierz
ZARZĄDZENIE NR 121_2020 REGULAMIN DESZCZÓWKA.pdf ZARZĄDZENIE NR 121_2020 REGULAMIN DESZCZÓWKA.pdf 20-04-01 13:31 865.49KB ZARZĄDZENIE NR 121_2020 REGULAMIN DESZCZÓWKA.pdf pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zawarcie umowy [ 2 ]
Wniosek na zawarcie umowy o dostarczanie wody i - lub odprowadzanie ścieków.....PDF Wniosek na zawarcie umowy o dostarczanie wody i - lub odprowadzanie ścieków.....PDF 23-01-18 12:22 69.21KB Wniosek na zawarcie umowy o dostarczanie wody i - lub odprowadzanie ścieków.....PDF pobierz
Zarządzenie wewnętrzne nr 2-2019 Prezesa Zarządu MWiO sp. z o.o. z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie Szczegółowych warunków zawierania i realizacji umów o dostarczanie wody .pdf Zarządzenie wewnętrzne nr 2-2019 Prezesa Zarządu MWiO sp. z o.o. z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie Szczegółowych warunków zawierania i realizacji umów o dostarczanie wody .pdf 19-02-07 13:39 1.06MB Zarządzenie wewnętrzne nr 2-2019 Prezesa Zarządu MWiO sp. z o.o. z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie Szczegółowych warunków zawierania i realizacji umów o dostarczanie wody .pdf pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zwiedzanie MWiO [ 3 ]
Zwiedzanie  Stacji Uzdatniania Wody.pdf Zwiedzanie Stacji Uzdatniania Wody.pdf 15-05-04 11:31 35.56KB Zwiedzanie  Stacji Uzdatniania Wody.pdf pobierz
Zwiedzanie Oczyszczalni Ścieków.pdf Zwiedzanie Oczyszczalni Ścieków.pdf 15-05-04 11:31 58KB Zwiedzanie Oczyszczalni Ścieków.pdf pobierz
Zwiedzanie Zabytkowej Oczyszczalni.pdf Zwiedzanie Zabytkowej Oczyszczalni.pdf 22-04-25 12:49 168.34KB Zwiedzanie Zabytkowej Oczyszczalni.pdf pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Oczyszczalnia ścieków [ 7 ]
Cennik_odpad_ściekowy_Oskar_III_transport_zm_BP_AD-1.pdf Cennik_odpad_ściekowy_Oskar_III_transport_zm_BP_AD-1.pdf 22-10-31 13:44 182.92KB Cennik_odpad_ściekowy_Oskar_III_transport_zm_BP_AD-1.pdf pobierz
Rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych.pdf Rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych.pdf 22-03-17 11:05 313.09KB Rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych.pdf pobierz
Wniosek na osad mokry.pdf Wniosek na osad mokry.pdf 23-09-18 13:59 633.11KB Wniosek na osad mokry.pdf pobierz
Wyciąg z Ustawy o odpadach.pdf Wyciąg z Ustawy o odpadach.pdf 22-03-17 11:03 200.94KB Wyciąg z Ustawy o odpadach.pdf pobierz
ZARZADZENIE WEWNETRZNE NR 3 CENNIK USLUGI SCIEKI DOWOZONE 2022.pdf ZARZADZENIE WEWNETRZNE NR 3 CENNIK USLUGI SCIEKI DOWOZONE 2022.pdf 22-03-11 07:42 160.56KB ZARZADZENIE WEWNETRZNE NR 3 CENNIK USLUGI SCIEKI DOWOZONE 2022.pdf pobierz
Zarządzenie_wewnętrzne_3_2022_cennik_usługi_ścieki_dowożone_28022022.pdf Zarządzenie_wewnętrzne_3_2022_cennik_usługi_ścieki_dowożone_28022022.pdf 108.52KB Zarządzenie_wewnętrzne_3_2022_cennik_usługi_ścieki_dowożone_28022022.pdf pobierz
Zmiana do Rozporządzenia w sprawie komunalnych osadów sciekowych.pdf Zmiana do Rozporządzenia w sprawie komunalnych osadów sciekowych.pdf 22-03-17 11:16 603.32KB Zmiana do Rozporządzenia w sprawie komunalnych osadów sciekowych.pdf pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Odbiór odpadów komunalnych [ 3 ]
Jak segregować odpady-ulotka.pdf Jak segregować odpady-ulotka.pdf 17-01-10 10:12 6.3MB Jak segregować odpady-ulotka.pdf pobierz
Zlecenie 2023 - firmy..pdf Zlecenie 2023 - firmy..pdf 23-01-26 08:40 250.29KB Zlecenie 2023 - firmy..pdf pobierz
Zlecenie 2023 - os. fizyczne..pdf Zlecenie 2023 - os. fizyczne..pdf 23-01-26 08:39 250.39KB Zlecenie 2023 - os. fizyczne..pdf pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Recykler [ 1 ]
Wniosek o odtworzenie nawierzchni asfaltowej RR Wniosek o odtworzenie nawierzchni asfaltowej RR 23-01-18 14:25 125.93KB Wniosek o odtworzenie nawierzchni asfaltowej RR pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Wydawanie warunków technicznych i uzgadnianie projektów [ 5 ]
Cennik_za_usługi_wodociągowo_kanaliza....pdf Cennik_za_usługi_wodociągowo_kanaliza....pdf 23-03-13 09:31 285.45KB Cennik_za_usługi_wodociągowo_kanaliza....pdf pobierz
Wniosek o uzgodnienie projektu FST Wniosek o uzgodnienie projektu FST 23-01-17 10:40 675.39KB Wniosek o uzgodnienie projektu FST pobierz
Wniosek o wydanie warunków technicznych kanalizacja deszczowa FST  .pdf Wniosek o wydanie warunków technicznych kanalizacja deszczowa FST .pdf 23-01-17 10:41 700.57KB Wniosek o wydanie warunków technicznych kanalizacja deszczowa FST  .pdf pobierz
Wniosek o wydanie warunków technicznych wod-kan FST  Wniosek o wydanie warunków technicznych wod-kan FST 23-01-17 10:41 710.12KB Wniosek o wydanie warunków technicznych wod-kan FST  pobierz
Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odprowadzanie ścieków.pdf Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odprowadzanie ścieków.pdf 23-01-12 12:58 70.4KB Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odprowadzanie ścieków.pdf pobierz
  • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail