Dokumenty do pobrania

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dokumenty do pobrania [ 5 ]
 Cennik za przyjęcie odpadów na rok 2022.pdf Cennik za przyjęcie odpadów na rok 2022.pdf 21-11-23 12:36 381.01KB Cennik za przyjęcie odpadów na rok 2022.pdf pobierz
Cennik za przyjęcie odpadów na rok 2021r.pdf Cennik za przyjęcie odpadów na rok 2021r.pdf 20-12-09 09:43 2.39MB Cennik za przyjęcie odpadów na rok 2021r.pdf pobierz
Klauzula informacyjna Klauzula informacyjna 21-01-13 13:03 219.47KB Klauzula informacyjna pobierz
REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKURZEWIE.pdf REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKURZEWIE.pdf 20-09-24 08:43 581.49KB REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKURZEWIE.pdf pobierz
Wyciąg z regulaminu świadczenia usług przez Zakład Gospodarki Odpadami.pdf Wyciąg z regulaminu świadczenia usług przez Zakład Gospodarki Odpadami.pdf 20-09-24 08:47 806.84KB Wyciąg z regulaminu świadczenia usług przez Zakład Gospodarki Odpadami.pdf pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: iBOK [ 3 ]
iBOK Instrukcja iBOK Instrukcja 12-07-17 11:57 645.57KB iBOK Instrukcja pobierz
iBOK Oświadczenie iBOK Oświadczenie 13-08-21 14:03 42.31KB iBOK Oświadczenie pobierz
iBOK Regulamin korzystania iBOK Regulamin korzystania 12-08-11 10:02 92.84KB iBOK Regulamin korzystania pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Opłaty za wodę i ścieki [ 1 ]
Decyzja GD.RZT.70.294.144.2021 D.JM .pdf Decyzja GD.RZT.70.294.144.2021 D.JM .pdf 21-09-21 14:00 9.4MB Decyzja GD.RZT.70.294.144.2021 D.JM .pdf pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Polecenie zapłaty [ 2 ]
Polecenie zapłaty do faktur - cofnięcie zgody.pdf Polecenie zapłaty do faktur - cofnięcie zgody.pdf 14-02-26 11:43 143.36KB Polecenie zapłaty do faktur - cofnięcie zgody.pdf pobierz
Polecenie zapłaty do faktur - zgoda.pdf Polecenie zapłaty do faktur - zgoda.pdf 14-02-26 11:39 147.12KB Polecenie zapłaty do faktur - zgoda.pdf pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Przyłączenie do sieci [ 7 ]
Aneks_1_30.04.2021_do_Z_17_2020_cennik_usług_
wodociągowo_kanalizacyjnych_18.09.2020.pdf Aneks_1_30.04.2021_do_Z_17_2020_cennik_usług_ wodociągowo_kanalizacyjnych_18.09.2020.pdf 21-05-24 11:55 195.69KB Aneks_1_30.04.2021_do_Z_17_2020_cennik_usług_
wodociągowo_kanalizacyjnych_18.09.2020.pdf pobierz
Cennik usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez MWiO sp. z o.o. na rzecz osób trzecich _od 01.10.2020r. (wers. dost.cyfrowo)..pdf Cennik usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez MWiO sp. z o.o. na rzecz osób trzecich _od 01.10.2020r. (wers. dost.cyfrowo)..pdf 20-09-30 13:39 653.03KB Cennik usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez MWiO sp. z o.o. na rzecz osób trzecich _od 01.10.2020r. (wers. dost.cyfrowo)..pdf pobierz
Cennik usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez MWiO sp. z o.o. na rzecz osób trzecich_od 01.10.2020r. org. Cennik usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez MWiO sp. z o.o. na rzecz osób trzecich_od 01.10.2020r. org. 20-09-30 13:38 1.2MB Cennik usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez MWiO sp. z o.o. na rzecz osób trzecich_od 01.10.2020r. org. pobierz
Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego FST (od 19.09.2020) Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego FST (od 19.09.2020) 20-09-23 12:58 83.62KB Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego FST (od 19.09.2020) pobierz
Wniosek o wydanie warunków technicznych kanalizacja deszczowa FST (od 19.09.2020) Wniosek o wydanie warunków technicznych kanalizacja deszczowa FST (od 19.09.2020) 20-09-23 12:59 88.2KB Wniosek o wydanie warunków technicznych kanalizacja deszczowa FST (od 19.09.2020) pobierz
Wniosek o wydanie warunków technicznych wod-kan FST (od 19.09.2020) Wniosek o wydanie warunków technicznych wod-kan FST (od 19.09.2020) 20-09-23 12:58 98.38KB Wniosek o wydanie warunków technicznych wod-kan FST (od 19.09.2020) pobierz
Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odprowadzanie ścieków.pdf Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odprowadzanie ścieków.pdf 18-06-25 11:44 414.72KB Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odprowadzanie ścieków.pdf pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Vademecun [ 1 ]
Vademecum.pdf Vademecum.pdf 15-02-26 14:22 40.57MB Vademecum.pdf pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Wody opadowe i roztopowe [ 4 ]
Oświadczenie w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej...pdf Oświadczenie w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej...pdf 21-04-06 09:12 402.83KB Oświadczenie w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej...pdf pobierz
UCHWAŁA NR XLII/352/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 24 marca 2021 r..pdf UCHWAŁA NR XLII/352/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 24 marca 2021 r..pdf 21-04-06 10:36 247.33KB UCHWAŁA NR XLII/352/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 24 marca 2021 r..pdf pobierz
ZAŁĄCZNIK DO ZARZADZENIA 121_2020 REGULAMIN DESZCZÓWKA.pdf ZAŁĄCZNIK DO ZARZADZENIA 121_2020 REGULAMIN DESZCZÓWKA.pdf 20-04-01 13:31 3.03MB ZAŁĄCZNIK DO ZARZADZENIA 121_2020 REGULAMIN DESZCZÓWKA.pdf pobierz
ZARZĄDZENIE NR 121_2020 REGULAMIN DESZCZÓWKA.pdf ZARZĄDZENIE NR 121_2020 REGULAMIN DESZCZÓWKA.pdf 20-04-01 13:31 865.49KB ZARZĄDZENIE NR 121_2020 REGULAMIN DESZCZÓWKA.pdf pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zawarcie umowy [ 2 ]
Wniosek na zawarcie umowy o dostarczanie wody i - lub odprowadzanie ścieków.....PDF Wniosek na zawarcie umowy o dostarczanie wody i - lub odprowadzanie ścieków.....PDF 18-09-06 09:55 57.46KB Wniosek na zawarcie umowy o dostarczanie wody i - lub odprowadzanie ścieków.....PDF pobierz
Zarządzenie wewnętrzne nr 2-2019 Prezesa Zarządu MWiO sp. z o.o. z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie Szczegółowych warunków zawierania i realizacji umów o dostarczanie wody .pdf Zarządzenie wewnętrzne nr 2-2019 Prezesa Zarządu MWiO sp. z o.o. z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie Szczegółowych warunków zawierania i realizacji umów o dostarczanie wody .pdf 19-02-07 13:39 1.06MB Zarządzenie wewnętrzne nr 2-2019 Prezesa Zarządu MWiO sp. z o.o. z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie Szczegółowych warunków zawierania i realizacji umów o dostarczanie wody .pdf pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zwiedzanie MWiO [ 2 ]
Zwiedzanie Stacji Uzdatniania Wody.pdf Zwiedzanie Stacji Uzdatniania Wody.pdf 15-05-04 11:31 35.56KB Zwiedzanie Stacji Uzdatniania Wody.pdf pobierz
Zwiedzanie Oczyszczalni Ścieków.pdf Zwiedzanie Oczyszczalni Ścieków.pdf 15-05-04 11:31 58KB Zwiedzanie Oczyszczalni Ścieków.pdf pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Odbiór odpadów komunalnych [ 3 ]
Jak segregować odpady-ulotka.pdf Jak segregować odpady-ulotka.pdf 17-01-10 10:12 6.3MB Jak segregować odpady-ulotka.pdf pobierz
Klauzula informacyjna Klauzula informacyjna 21-01-13 13:05 219.47KB Klauzula informacyjna pobierz
Zlecenie na podstawienie kontenera wersja od 01 .01 .2021.pdf Zlecenie na podstawienie kontenera wersja od 01 .01 .2021.pdf 21-01-13 12:51 159.75KB Zlecenie na podstawienie kontenera wersja od 01 .01 .2021.pdf pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Recykler [ 1 ]
Wniosek o odtworzenie nawierzchni asfaltowej RR Wniosek o odtworzenie nawierzchni asfaltowej RR 20-10-06 08:22 375.29KB Wniosek o odtworzenie nawierzchni asfaltowej RR pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Usługi dodatkowe [ 3 ]
Aneks_1_30.04.2021_do_Z_17_2020_cennik_usług_
wodociągowo_kanalizacyjnych
_18.09.2020.pdf Aneks_1_30.04.2021_do_Z_17_2020_cennik_usług_ wodociągowo_kanalizacyjnych _18.09.2020.pdf 21-05-24 11:44 195.69KB Aneks_1_30.04.2021_do_Z_17_2020_cennik_usług_
wodociągowo_kanalizacyjnych
_18.09.2020.pdf pobierz
Cennik usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez MWiO sp. z o.o. na rzecz osób trzecich _od 01.10.2020r. (wers. dost.cyfrowo)..pdf Cennik usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez MWiO sp. z o.o. na rzecz osób trzecich _od 01.10.2020r. (wers. dost.cyfrowo)..pdf 20-09-24 08:31 653.03KB Cennik usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez MWiO sp. z o.o. na rzecz osób trzecich _od 01.10.2020r. (wers. dost.cyfrowo)..pdf pobierz
Cennik usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez MWiO sp. z o.o. na rzecz osób trzecich_od 01.10.2020r. org.pdf Cennik usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez MWiO sp. z o.o. na rzecz osób trzecich_od 01.10.2020r. org.pdf 20-09-24 08:29 1.2MB Cennik usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez MWiO sp. z o.o. na rzecz osób trzecich_od 01.10.2020r. org.pdf pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Wydawanie warunków technicznych i uzgadnianie projektów [ 7 ]
Aneks_1_30.04.2021_do_Z_17_2020_cennik_
usług_wodociągowo_kanalizacyjnych_18.09.2020.pdf Aneks_1_30.04.2021_do_Z_17_2020_cennik_ usług_wodociągowo_kanalizacyjnych_18.09.2020.pdf 21-05-24 11:55 195.69KB Aneks_1_30.04.2021_do_Z_17_2020_cennik_
usług_wodociągowo_kanalizacyjnych_18.09.2020.pdf pobierz
Cennik usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez MWiO sp. z o.o. na rzecz osób trzecich _od 01.10.2020r. (wers. dost.cyfrowo)..pdf Cennik usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez MWiO sp. z o.o. na rzecz osób trzecich _od 01.10.2020r. (wers. dost.cyfrowo)..pdf 20-09-30 13:42 653.03KB Cennik usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez MWiO sp. z o.o. na rzecz osób trzecich _od 01.10.2020r. (wers. dost.cyfrowo)..pdf pobierz
Cennik usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez MWiO sp. z o.o. na rzecz osób trzecich_od 01.10.2020r. org..pdf Cennik usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez MWiO sp. z o.o. na rzecz osób trzecich_od 01.10.2020r. org..pdf 20-09-30 13:42 1.2MB Cennik usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez MWiO sp. z o.o. na rzecz osób trzecich_od 01.10.2020r. org..pdf pobierz
Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego FST (od 19.09.2020) Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego FST (od 19.09.2020) 20-09-23 12:53 83.62KB Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego FST (od 19.09.2020) pobierz
Wniosek o wydanie warunków technicznych kanalizacja deszczowa FST (od 19.09.2020).pdf Wniosek o wydanie warunków technicznych kanalizacja deszczowa FST (od 19.09.2020).pdf 20-09-23 12:52 88.2KB Wniosek o wydanie warunków technicznych kanalizacja deszczowa FST (od 19.09.2020).pdf pobierz
Wniosek o wydanie warunków technicznych wod-kan FST (od 19.09.2020) Wniosek o wydanie warunków technicznych wod-kan FST (od 19.09.2020) 20-09-23 12:56 98.38KB Wniosek o wydanie warunków technicznych wod-kan FST (od 19.09.2020) pobierz
Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odprowadzanie ścieków.pdf Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odprowadzanie ścieków.pdf 18-07-17 07:39 407.73KB Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odprowadzanie ścieków.pdf pobierz
 • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail