Przelicznik twardości wody

Wynik:

Sposób przeliczania jednostek twardości wody:

Oznaczenia twardości ogólnej

 • Stopień amerykański - mgCaCO3/l lub ppm
 • Stopień niemiecki – 0DH
 • Stopień angielski – 10 Clarka
 • Stopień francuski - TH
 • milimol - mmol
 • milival – mval

Wartości współczynników przeliczeniowych

Jednostka mmol/l mval/l 0niem. 0ang. 0franc. mg/l CaCO3
mmol/l 1 2 5,61 7,02 10 100
mval/l 0,5 1 2,8 3,5 5 50
0niem. 0,178 0,356 1 1,25 1,78 17,8
0ang. 0,143 0,286 0,8 1 1,43 14,3
0franc. 0,1 0,2 0,56 0,7 1 10
mg/l CaCO3 0,01 0,02 0,056 0,07 0,1 1

Przykład obliczeń

Twardość wody = 400 mg/l CaCO3:

 • w stopniach niemieckich = 400/17,8=22,47
 • w stopniach angielskich = 400/14,3=27,97
 • w stopniach francuskich = 400/10 = 40
 • w milimolach = 400/100 = 4
 • w milivalach = 400/50 = 8
 • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail