Dział Kanalizacji

W Grudziądzu system kanalizacji sanitarnej ze względu na sposób odprowadzania ścieków dzieli się na kanalizację grawitacyjną i kanalizację tłoczną. Całość systemu kanalizacyjnego tworzą połączone ze sobą:

  • instalacje kanalizacyjne,
  • przykanaliki łączące wewnętrzną instalację kanalizacyjną z siecią,
  • sieci kanalizacyjne wraz ze studniami,
  • pompownie i przewody przesyłowe,
  • oczyszczalnie ścieków i inne.

Do głównych zadań Działu Kanalizacji należą prace konserwacyjne oraz eksploatacyjne na sieci, kanalizacji sanitarnej której długość wynosi około 198,49km. W systemie kanalizacyjnym miasta jest również około 2,9km sieci ogólnospławnej. Obecnie eksploatowanych jest 16 przepompowni ścieków. W Centralnej Przepompowni Ścieków zlokalizowanej przy ul. Waryńskiego prowadzony jest całodobowy monitoring on-line stanu wszystkich przepompowni. Powstanie ich na terenie miasta związane było z powstawaniem sieci kanalizacyjnej w danym rejonie. Pompy zastosowane w przepompowniach to pompy zatapialne, pionowe, a także poziome z silnikiem suchym. Większość przepompowni posiada 2-stronne zasilanie elektryczne lub jest wyposażone w możliwość zasilania zewnętrznego poprzez agregat prądotwórczy. Dział dysponuje wysoko specjalistycznym sprzętem.

Z szeregu ich zastosowań najważniejszymi są: czyszczenie sieci kanalizacyjnej, usuwanie zatorów na sieci oraz w rurociągach, prowadzenie inspekcji stanu technicznego sieci, wykrywanie istniejących awarii oraz nielegalnych podłączeń do sieci.

Informujemy, iż kanalizacja deszczowa jest własnością Gminy Miasto Grudziądz. Spółka MWiO wykonuje zadania dotyczące czyszczenia kolektorów oraz studzienek wpustowych wyłącznie na zlecenie Zarządu Dóg Miejskich.

DZIAŁ KANALIZACJI

86-300 Grudziądz, ul. Hallera 79
KIEROWNIK DZIAŁU – Marcin Chrzanowski
tel.: (56) 45 04 960

  • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail