Laboratorium Centralne

Głównym celem działalności Laboratorium Centralnego jest kontrolowanie i monitoring procesów uzdatniania wody, oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych.Kompetentny personel oraz stosowana nowoczesna aparatura: m.in. spektrofotometry i spektrometry absorpcji atomowej (ASA), chromatograf gazowy, pH-metry, automatyczne stacje pobrania próbek i wiele innych pozwalają na uzyskiwanie precyzyjnych, powtarzalnych i dokładnych wyników badań.

Laboratorium Centralne prowadzi kompleksowy monitoring Składowisk Odpadów  Komunalnych w oparciu o wytyczne  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013 poz. 523).

Prowadzimy:

  • pomiary poziomu i składu wód podziemnych
  • pomiary poziomu i składu wód odciekowych
  • pomiary składu gazów składowiskowych
  • opracowanie rocznych raportów z monitoringu składowisk odpadów

Laboratorium Centralne wdrożyło metody wykonywania badań odpadów  w zakresie:

  • AT4,
  • zawartości węgla organicznego
  • strat prażenia
  • metali

 

 

Laboratorium Centralne posiada udokumentowany i wdrożony system zarządzania w zakresie wykonywanych analiz zgodnie z Normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Potwierdzeniem jest Certyfikat Akredytacji nr AB 680 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji stanowiący zewnętrzne uznanie wiarygodności i profesjonalizmu badań przeprowadzanych przez Laboratorium.

Laboratorium Centralne zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków może wykonywać badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dzięki temu, że system zarządzania Laboratorium został zatwierdzony przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny (PPIS) w Grudziądzu. Wyniki badań pochodzące z Laboratorium w myśl obowiązującego ustawodawstwa są uznawane przez władze sanitarne i administracyjne.

LABORATORIUM CENTRALNE

86-300 Grudziądz, ul. Curie-Skłodowskiej 10
DYREKTOR LABORATORIUM CENTRALNEGO – Przemysław Saucha

  • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail