Jakość i środowisko

Od 2004 roku w Spółce funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem. Po pozytywnie przeprowadzonym audycie certyfikacyjnym, dnia 01 grudnia 2004 roku wydany został certyfikat firmy SGS Polska sp. z o.o. potwierdzający, że Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu spełniają wymagania zawarte w normach ISO 9001 oraz ISO 14001.

Zakres certyfikacji obejmuje:

  • Produkcję i dostarczanie wody, odbiór, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Grudziądz.
  • Projektowanie i wykonawstwo przyłączy wodno – kanalizacyjnych.
  • Usługi laboratoryjne w zakresie badania wody, ścieków, osadów ściekowych, gleby i odpadów.

Funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem staje się z roku na rok coraz bardziej sprawnym systemem zarządzania Spółką.

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail