Jakość i środowisko

"Spółka Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia zwraca szczególną uwagę na potencjalny wpływ swoich działań oraz usług na środowisko. Na bieżąco monitoruje oddziaływanie na środowisko naturalne oraz tworzy bazy danych w tym zakresie. Firma wywiązuje się terminowo z obowiązków nałożonych na podmioty gospodarcze przez prawo ochrony środowiska ( sprawozdawczość środowiskowa, naliczanie i wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska i za usługi wodne, przekazywanie wymaganych prawem danych i informacji).

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. nie ponosi kar z tytułu naruszania określonych prawem warunków korzystania ze środowiska."

 

 

  • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail