Ceny wody i ścieków

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. informuje, że od dnia 29 września 2021 roku wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfa została zatwierdzona Decyzją GD.RZT.70.294.144.2021/D.JM z dnia 08.09.2021 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gdańsku.

Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny (PGW Wody Polskie).

Organ regulacyjny ogłosił zatwierdzoną taryfę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 21 września 2021 r. W związku z powyższym nowa taryfa obowiązuje od 29 września 2021 r.

Taryfa zatwierdzona została na okres 3 lat.

Link do publikacji na stronie Wód Polskich: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku-taryfy/decyzja-nr-gd-rzt-70-294-144-2021-d-jm.html

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Opłaty za wodę i ścieki [ 3 ]
Decyzja GD.RZT.70.294.144.2021 D.JM .pdf Decyzja GD.RZT.70.294.144.2021 D.JM .pdf 21-09-21 14:00 9.4MB Decyzja GD.RZT.70.294.144.2021 D.JM .pdf pobierz
Nowe taryfy od dnia 29.09.2022 r. do dnia 28.09.2023 r..pdf Nowe taryfy od dnia 29.09.2022 r. do dnia 28.09.2023 r..pdf 22-08-11 08:44 167.53KB Nowe taryfy od dnia 29.09.2022 r. do dnia 28.09.2023 r..pdf pobierz
Nowe taryfy od dnia 29.09.2023 r. do dnia 28.09.2024 r..pdf Nowe taryfy od dnia 29.09.2023 r. do dnia 28.09.2024 r..pdf 23-08-01 07:43 168.92KB Nowe taryfy od dnia 29.09.2023 r. do dnia 28.09.2024 r..pdf pobierz
  • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail