Wydział Wodociągowy

Wydział Wodociągowy zajmuje się eksploatacją sieci wodociągowej na terenie miasta  Grudziądz.

Eksploatacja sieci wodociągowej polega na utrzymaniu przewodów i uzbrojenia w stałej sprawności dla zabezpieczenia normalnego zaopatrzenia w wodę. Sieć wodociągowa na terenie miasta Grudziądza w większości wykonana jest w układzie pierścieniowym, dzięki czemu osiągamy wysoką niezawodność w dostawie wody odbiorcom.

Poza zadaniami eksploatacyjnymi dział prowadzi działania polegające na usuwaniu awarii wodociągowych oraz działalność inwestycyjną polegającą na wykonywaniu nowych odcinków sieci, wymianie awaryjnych odcinków sieci oraz na wymianie niedrożnych przyłączy wodociągowych. Wymiany sieci prowadzi się głównie metodami bezwykopowymi tak, aby prace były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców. W wielu przypadkach prace remontowe wykonuje się przy okazji remontów dróg. Każde wymienione przyłącze skutkuje w przyszłości spadkiem ilości awarii dopływów wodociągowych do budynków.Brygady naprawcze wyposażone są w niezbędny sprzęt do wykonywania prac remontowych: koparki, sprężarki, młoty do kucia, piły i pompy, zagęszczarki i elektronarzędzia a także liczny tabor samochodowy pozwalający na sprawne poruszanie się po terenie miasta.Wykonujemy również prace polegające na wymianie wodomierzy głównych. Wodomierze na terenie miasta Grudziądz niemal w 100% wyposażone są w elektroniczne nakładki umożliwiające zdalny odczyt stanu wodomierzy.

WYDZIAŁ WODOCIĄGOWY

86-300 Grudziądz, ul. Hallera 79
KIEROWNIK WYDZIAŁU – Krzysztof Petrykowski
tel.: (56) 45 04 980

  • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail