Aktualności

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

(2015-11-30)

Informujemy, że działając na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 27 stycznia 2015 r. poz. 139 ze zm.) Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. ogłasza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Grudziądza na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zatwierdzoną Uchwałą Nr XIV/124/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 listopada 2015 r. (treść uchwały opublikowana została na stronie internetowej www.mwio.pl)

Ceny i stawki publikujemy w zakładce Klient / Ceny wody i ścieków.

  • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail