Aktualności

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY

(2019-06-28)

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY

W związku z podjęciem w dniu 28.06.2019 r. informacji zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Gminy Grudziądz pod adresem http://grudziadz.ug.gov.pl/artykul/43/2736/komunikat-nr-1-dla-odbiorcow-wody-dostarczanej-przez-wodociag-publiczny-grudziadz-gminna-siec-wodociagowa-w-miejscowosci-maly-rudnik, dotyczącej warunkowej przydatności wody do spożycia w miejscowości Mały Rudnik gmina Grudziądz informujemy, że w wodzie z sieci miejskiej MWiO sp. z o.o. na terenie Grudziądza nie stwierdzono pogorszenia jej parametrów. Cykliczne badania wykonywane w ostatnich tygodniach zarówno przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny a także akredytowane Laboratorium Centralne MWiO Grudziądz nie wskazały potwierdzonych przekroczeń parametrów mikrobiologicznych. Wykonywane badania potwierdzają zgodność wody dostarczanej przez MWiO sp. z o.o. w Grudziądzu z obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zawartą umową pomiędzy MWiO sp. z o.o. w Grudziądzu a Gminą Grudziądz woda z sieci miejskiej jest dostarczana do granic administracyjnych miasta na potrzeby mieszkańców Gminy Grudziądz. Za stan sieci gminnej a także prawidłową jej eksploatację, utrzymanie oraz parametry wody dostarczane mieszkańcom gminy odpowiada Gmina Grudziądz.

Informacja Urzędu Gminy  z dnia 04.07.2019r (woda przydatna do spożycia)

  • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail