Aktualności

Na sprzedaż niezabudowane nieruchomości stanowiące własność Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu

(2023-11-14)

NA SPRZEDAŻ

niezabudowane nieruchomości – stanowiące własność Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu

  1. Działka o powierzchni 9 371 m² (0,9371 ha).

Przeznaczenie:

nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną  z dopuszczeniem zabudowy usługowej (symbol 8 MW/U) z dopuszczeniem lokalizacji:

-   stanowisk postojowych albo garaży w parterach budynków lub kondygnacjach podziemnych,

-  usług w parterach budynków lub kondygnacjach podziemnych budynków mieszkalnych,

-   zabudowy usługowej.

Nieruchomość posiada możliwość dostępu do następujących sieci infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, wodociągowej, telekomunikacyjnej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz posiada techniczne możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. Na każdą z sieci przyszły właściciel musi wystąpić o szczegółowe warunki przyłączenia do odpowiedniego operatora.

Dostęp do drogi publicznej możliwy poprzez istniejący zjazd z drogi publicznej - ul. Księdza dr Władysława Łęgi - droga gminna nr 210122C oraz drogą wewnętrzną oznaczoną jako działka nr 378/7 obręb 132.

Działka położona na Osiedlu Rządz, które jest jednym z nowszych osiedli mieszkaniowych w Grudziądzu. Jest to część miasta bardzo dynamicznie rozwijająca się pod kątem budownictwa mieszkaniowego. Na osiedlu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się szkoła podstawowa, przedszkola, basen, boisko/kort, tereny rekreacyjne/las, przychodnia zdrowia, gabinety lekarskie, apteki, poczta, kościół oraz liczne punkty handlowo – usługowe. Mieszkańcy osiedla mogą korzystać z rozbudowanej sieci połączeń komunikacyjnych (autobusy, tramwaje).

Lokalizacja nieruchomości

ul. Księdza dr Wł. Łęgi w Grudziądzu działka nr 378/2 obręb 132

Nieruchomość położona na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Południową, Szosą Toruńską, Rataja, Drogą Mazowiecką, terenami zielonymi, ulicami Zachodnią i Strażacką.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Nr XXIX/94/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30.11.2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom., poz. 4625 z dnia 08.12.2016 r.)

Powierzchnia całkowita 9371 m²

Cena za m² - 289,36 zł

Więcej informacji pod nr tel. 56 45 04 874, e-mail

 

2. Nieruchomość o powierzchni 11 356 m² (1,1356 ha).

Przeznaczenie:

Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę usługową oraz parkingi, z dopuszczeniem lokalizacji:

-  zabudowy usługowej, tym handlowej o pow. sprzedaży nie większej niż 2.000 m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą ze szczególnym uwzględnieniem obsługi komunikacyjnej, w tym: stacji paliw i innych usług związanych z motoryzacją,

-  parkingów,

-  parkingów systemu „park & ride” (symbol 17U/KS).

Nieruchomość posiada możliwość przyłączenia do następujących sieci infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, wodociągowej, miejskiej sieci ciepłowniczej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na terenie nieruchomości nie występuje infrastruktura gazowa. Na każdą z sieci przyszły właściciel musi wystąpić o szczegółowe warunki przyłączenia do odpowiedniego operatora.

Dostęp do nieruchomości z drogi publicznej może nastąpić tylko z ulicy Macieja Rataja po uzgodnieniu zjazdu w Zarządzie Dróg Miejskich w Grudziądzu.

Niniejsza nieruchomość znajduje się w niedalekiej odległości od węzła autostradowego – Grudziądz autostrady A1, która jest częścią europejskiego korytarza transportowego łączącego Skandynawię z południem Europy. Autostrada przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie miasta. W promieniu 20 km zlokalizowany jest inny ważny węzeł autostrady – Lisewo, Nowe Marzy oraz Warlubie. W realizacji jest także projekt budowy drogi szybkiego ruchu S5 Poznań – Bydgoszcz - Olsztyn, która połączy zachodnie obszary kraju z północno-wschodnimi stronami Polski. Grudziądz graniczy jeszcze z jedną ważną trasą – Międzynarodową droga E 75 Gdańsk-Cieszyn co umożliwia szybką podróż do Trójmiasta w około 1h. Przez sam Grudziądz przebiegają dwie drogi krajowe DK 16 w kierunku Olsztyna oraz DK 55 biegnąca w stronę Nowego Dworu Gdańskiego. Dodać należy, że przez Grudziądz przebiegają także linie kolejowe: Toruń - Malbork, Działdowo – Chojnice.

Położenie nieruchomości przy ul. Macieja Rataja w Grudziądzu

działki nr 3/3, 8/148, 8/154, nr 31/8 obręb 137

Nieruchomość położona jest na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szosą Toruńską, Rataja, osiedlem Ceynowy, osiedlem Mniszek, lasem i ulicą Południową. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Nr XXV/63/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Powierzchnia całkowita 11356 m²

Cena za m² - 172,23 zł

Więcej informacji pod nr tel. 56 45 04 874, e-mail

  • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail