Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza

Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza - dofinansowany z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2007 - 2013 oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu www.wfosigw.torun.pl

Wysokość pozyskanej pożyczki opiewa na kwotę 15 mln zł.

Celem Projektu jest wprowadzenie racjonalnego oraz perspektywicznego systemu gospodarowania odpadami na Składowisku w Zakurzewie, a także spełnienie  kryteriów, jakimi cechować się musi Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów   Komunalnych.

Szczegółowy opis Projektu, w tym jego zakres rzeczowy, wartość oraz terminy realizacji dostępne są na niniejszej stronie internetowej w zakładce „Projekty RPO WK-P”, podstrona „Modernizacja Składowiska Odpadów”

RPO - "Składowisko"

  • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail