Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia Ścieków świadczy usługi w zakresie przyjmowania do stacji zlewnej dowożonych ścieków oraz przekazywania osadów ściekowych do rolniczego wykorzystania
w gospodarstwach.

Dowóz ścieków pojazdami asenizacyjnymi do Oczyszczalni Ścieków jest możliwy tylko
i wyłącznie po wcześniejszym podpisaniu umowy z MWiO sp. z o.o.

Osady dostarczane są przez Oczyszczalnię Ścieków do Władających powierzchnią ziemi
po pozytywnym rozpatrzeniu pisemnego wniosku.  Ustabilizowane osady ściekowe oraz grunty rolnicze, na których mają być stosowane osady ściekowe podlegają badaniom wg zasad zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych . Badania osadu oraz gruntów, na których osad jest stosowany przeprowadza Laboratorium Centralne MWiO sp. z o.o.

Koszt badań gruntu i osadu pokrywają Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia, które prowadzi ewidencję ilości przekazanych osadów do odbiorcy oraz badań laboratoryjnych gruntu, na których stosowany jest osad ściekowy.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami regulującymi zasady stosowania komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie:

  • Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2020 poz.797). Szczegółowe informacje związane ze stosowaniem osadów ściekowych zawiera art. 96 ustawy o odpadach.
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

Władających powierzchnią ziemi, zainteresowanych wykorzystaniem  osadu ściekowego
w  rolnictwie prosimy o kontakt pod nr tel. 694 410 439 w godzinach od 7:00 do 15:00.

Oczyszczalnia Ścieków

Nowa Wieś k/Grudziądza
godziny pracy od 6:00 do 14:00
tel.: 56 46 59 077

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Oczyszczalnia ścieków [ 6 ]
Cennik_odpad_ściekowy_Oskar_III_transport_zm_BP_AD-1.pdf Cennik_odpad_ściekowy_Oskar_III_transport_zm_BP_AD-1.pdf 22-10-31 13:44 182.92KB Cennik_odpad_ściekowy_Oskar_III_transport_zm_BP_AD-1.pdf pobierz
Rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych.pdf Rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych.pdf 22-03-17 11:05 313.09KB Rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych.pdf pobierz
Wniosek o przekazanie osadu ściekowego.pdf Wniosek o przekazanie osadu ściekowego.pdf 24-01-30 08:39 214.05KB Wniosek o przekazanie osadu ściekowego.pdf pobierz
Wyciąg z Ustawy o odpadach.pdf Wyciąg z Ustawy o odpadach.pdf 22-03-17 11:03 200.94KB Wyciąg z Ustawy o odpadach.pdf pobierz
ZARZADZENIE WEWNETRZNE NR 3 CENNIK USLUGI SCIEKI DOWOZONE 2022.pdf ZARZADZENIE WEWNETRZNE NR 3 CENNIK USLUGI SCIEKI DOWOZONE 2022.pdf 22-03-11 07:42 160.56KB ZARZADZENIE WEWNETRZNE NR 3 CENNIK USLUGI SCIEKI DOWOZONE 2022.pdf pobierz
Zmiana do Rozporządzenia w sprawie komunalnych osadów sciekowych.pdf Zmiana do Rozporządzenia w sprawie komunalnych osadów sciekowych.pdf 22-03-17 11:16 603.32KB Zmiana do Rozporządzenia w sprawie komunalnych osadów sciekowych.pdf pobierz
  • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail